Villmannskjøring skremmer fuglene

Søndag formiddag kjørte en person vannskuter langs land utenfor Røra i Inderøy. Personen kjørte blant annet rett gjennom en flokk med gjess som lå på vannet.

Vannskuter skremmer fugler

Gjessene som lå på vannet, ble skremt opp av vannskuteren som pløyde seg gjennom flokken.

Foto: Privat

Vannskuterkjøring nært land

Her vises det godt at skuteren kjører ulovlig nært land

Foto: Privat
Vannskuter Røra

Vannskuterkjøringa var åpenbart ikke kjøring ut til lovlig område.

Foto: Privat
Rune Reinsborg

Rune Reinsborg, operasjonsleder hos politiet.

Foto: Tariq Alisubh / NRK

Deler av området er verna fordi trekkfugler pleier å raste der.


– Kjøringa ble meldt til politiet klokka 1220, bekrefter operasjonsleder hos politiet i Nord-Trøndelag, Rune Reinsborg.


Kjøringa pågikk ikke lenger da, men vannskuteren var observert ved flere anledninger, også tidligere i helga – og i fjor sommer.

Villmannskjøringa midt på dagen søndag var godt synlig både fra E6, jernbanen og fra boligfeltene i området.

– Skikkelig stygg kjøring

– Denne kjøringa er skikkelig stygg. Det er hekketid for fuglene, og de har behov for å hvile seg i forbindelse med trekket. Hvis vi hadde sett denne kjøringa, ville vi helt klart ha reagert, sier Reinsborg.

Problemet er at det er vanskelig å håndheve reglene for vannskuterkjøring.

De nye bestemmelsene, som kom i fjor, er at man må holde seg lenger ut fra land enn 400 meter, og man skal kjøre i sakte fart korteste veg ut til den grensa.

– Tidligere var det totalforbud, og det var enklere å håndheve. Nå er vannskuterkjøring delvis lov, og da blir det også lettere å slippe unna med ulovlig kjøring, blant annet fordi vi trenger dokumentasjon på kjøringa, sier Reinsborg.

– Skal ikke forekomme

Erlend Skutberg i Statens Naturoppsyn har tilsyn med våtmark- og sjøfuglområdene i Nord-Trøndelags del av Trondheimsfjorden. Han blir oppgitt over vurderingene til føreren av vannskuteren.

– Dette er veldig uheldig, og skal ikke forekomme, sier han om vannskuterkjøringa ved Røra.

– Kortnebbgåsa trenger all ro og hvile den kan få før den tar fatt på siste etappe mot Svalbard, og her blir den åpenbart skremt opp.

– Det er veldig få steder i Trondheimsfjorden det er lovlig å kjøre vannskuter, både fordi det er vernede områder med buffere rundt – og fordi fjorden er såpass trang at man ofte kommer nærmere land enn 400 meter uansett hvor man kjører, sier han.

Vitner til villmannskjøringa hevder at vannskuteren først hadde vært innom bukta sør for Koabjørga, som er et verneområde.

– Vil du kjøre vannskuter, følg bestemmelsene og ta hensyn til verneområdene, oppfordrer Rune Reinsborg hos politiet.

Politiet i Nord-Trøndelag har en egen miljøkoordinator som følger spesielt med på slike saker.

Vannskuter på Røra

Vannskuteren kjørte også ulovlig nært sjøbredden ved Hylla.

Foto: Privat