Skoleleder dømt til halvannet år i fengsel for seksuelle overgrep mot 8-åring

Høyesterett skjerpet straffen fra lagmannsretten og dømte den tidligere skolelederen fra Nord-Trøndelag til ett år og seks måneder ubetinget fengsel for seksuelle overgrep mot ei åtte år gammel jente.

Høyesterett

Skolelederen ble dømt til ett år i fengsel i lagmannsretten. Høyesterett skjerpet straffen til ett år og seks måneder.

Foto: Åserud, Lise / NTB scanpix

Høyesterett behandlet saken mot den tidligere skolelederen i forrige uke.

Fire av de fem dommerne i Høyesterett kom til at ett år og seks måneders ubetinget fengsel er en passende straff for skolelederen fra Namdalen i Nord-Trøndelag, skriver Namdalsavisa.

Den siste dommeren mente aktors påstand om to år og tre måneders fengsel måtte tas til følge, ifølge avisa.

Overnattet i samme seng som mor og datter

Skolelederen er dømt for å ha begått overgrep mot ei åtte år gammel jente hjemme hos jenta i januar i 2016. Han var på det tidspunktet venn med jentas mor, og overnattet i samme seng som mor og datter.

Under rettssaken kom det fram at både tiltalte og jentas mor var beruset da overgrepet fant sted. Det ble også bekreftet av jenta selv i dommeravhøret som tingretten fikk se.

– Han ville kose med meg, men jeg syntes det var ekkelt, forklarte jenta i avhøret.

Den dømte mannen i 50-årene hadde en sentral lederstilling i skoleverket, og har også tidligere vært rektor ved den samme skolen som jenta går på.

Skjerpet straffen fra lagmannsretten

Den tidligere skolelederen ble først dømt til 16 måneders fengsel og til å betale 120.000 kroner i erstatning til jenta i Namdal tingrett i august i fjor. Dommen ble anket av skolelederens forsvarer.

Frostating lagmannsrett behandlet saken i januar i år, og reduserte straffen til ett års fengsel. Lagmannsretten reduserte også erstatningen til 75.000 kroner.

Påtalemyndigheten mente straffen var for mild og anket til Høyesterett. Påtalemyndigheten ville også prøve saken på bakgrunn i skjerpelser i straffeloven når det gjelder seksuelle overgrep mot barn. Dommen fra Høyesterett er endelig og kan ikke ankes.