NRK Meny
Normal

Skole må sikres mot ras

Store mengder kvikkleire i området fører til at skolen og flere gårdsbruk må sikres mot ras.

Namdalseid skole

Området ved Namdalseid skole er ifølge NVE svært rasutsatt. Nå planlegges det rassikring for over sju millioner kroner.

Foto: Namdalseid kommune

Det mener Norges vassdrags- og energidirektorat som har vurdert rasfaren i i området rundt Litlelva i Namdalseid i Nord-Trøndelag.

Over sju millioner

Nå foreslår direktoratet sikringstiltak for over sju millioner kroner, skriver Namdalsavisa .

Litlelva går parallelt med fylkesveg 17, like øst for Namdalseid skole. NVE mener 1250 meter langs elva må rassikres.

Mange områder i Trøndelag er svært utsatt for ras, og grunneierne i området på Namdalseid er glade for at noe ser ut til å bli gjort.

– Det har vært utrasing i elva også i år, rett øst for skolen. Vi håper at tiltakene vil hindre ras som kan få store følger, sier gårdbruker Knut Røthe til avisa.

Mye kvikkleire

Det ble foretatt grundige undersøkelser i området i forbindelse med planleggingen av en flerbrukshall like ved skolen. Der ble det påvist betydelige mengder kvikkleire.

De siste årene har det gått flere mindre ras ved Litlelva, og de siste skjedde sist vinter. NVE mener det er et stort behov for rassikring fordi det har gått flere små skred og utglidninger i nesten hver yttersving av elva innenfor den nye kvikkleiresonen.

Direktoratet har nettopp sikret et område ved Østerelva nord for skolen, og videre nordover nesten til utløpet ved Årgård mellom Osen-krysset og Sjøåsen.

Nå blir det trolig mer sikringsarbeid mot ras i Namdalseid i den nærmeste framtid.

Video fra Trøndelag

Midtnytt
Det er julebordstid, og uhell kan skje, skal vi tro tannlegene...
Fra 1. januar får du nyheter klokka 18:55, 20:55 og 22:55.