Sklinna kan få vernestatus

Sklinna har verdens største toppskarvkoloni.

Video Sklinna kan få vernestatus

Toppskarv på Sklinna.

Øygruppa Sklinna utenfor Leka, og Ulen-deltaet i Lierne får trolig internasjonal vernestatus. Direktoratet for naturforvaltning foreslår dem som nye Ramsar-områder, det vil si spesielt verneverdige naturområder.

Torgeir Nygård, forsker ved Norsk institutt for naturforskning

Torgeir Nygård, forsker ved Norsk institutt for naturforskning.

Foto: Ole Petter Klepp / NRK

Komplett sjøfuglsamfunn

Sklinna-ekspert og naturforsker Torgeir Nygård er svært glad for det som nå skjer.

- Det er jo nærmest et komplett sjøfuglsamfunn med alke, lomvi, krykkje, havhest, begge skarveartene, teist, ærfugl, måse, og de siste tre åra har vi også fått hekkende havhest. Vi mangler bare havsula før samfunnet er komplett, sier Nygård.

Sklinna

Sklinna ligger i havet utenfor Leka i Nord-Trøndelag.

Foto: NRK

Fra før fins det sju internasjonalt viktige naturvernområder i Trøndelag. Det er Tautra, Øvre Forra, Mellandsvågen, Havmyran, Froan, Ørlandet og deler av Trondheimsfjorden.

Ulen-deltaet

I tillegg til øygruppa Sklinna, med sitt rike fugleliv, får trolig også Ulen-deltaet i Lierne den samme statusen i år. Deltaet består av noen gamle elveslynger som oppleves som avstengte evjer, som er rike på både fugl og fisk, sier Thingstad.

Det er også mye sumpskog i området fordi det oversvømmes i vårsmeltinga. Det medfører en sjeldent rik kantvegetasjon.