Skjøt ned digre isblokker med maskingevær

Store, tunge ismasser trua veien mellom Verdal og svenskegrensa. Politiet ba Heimevernet om hjelp, og noen salver fra to MG3-våpen ordna effektivt opp.

Video fra Stiklestad Heimevernsområde.

SE VIDEO: Heimevernssoldatene løsna rundt tusen skudd i arbeidet med å få ned isen langs fylkesvei 72.

– Dette er uvanlig, ja, humrer Arild Thomassen, som er områdesjef i Stiklestad heimevernsområde.

For farlig å klatre

Mandag formiddag hadde det allerede gått flere isras langs fylkesvei 72. Det var for farlig å klatre i fjellsida eller bruke kran for å sette opp sprengladninger for å få ned isen. Da ble Heimevernet kontakta.

– Vi skulle se om vi kunne bruke maskingevær og legge noen byger for å få ned isen, forteller Thomassen.

Det var avisa Innherred som først skreiv om saken.

Godt planlagt

Heimevernssoldater skyter ned is over fylkesvei 72 i Verdal kommune i Trøndelag.

PÅ TRYGG AVSTAND: Skytterne la seg til i fjellsiden på motsatt side av isblokkene.

Foto: Stiklestad Heimevernsområde

Thomassen understreker at dette ikke er noe de gjør på eget initiativ. Politiet gjorde bruk av bistandsinstruksen, Heimevernet foreslo en løsning og politiet godkjente det.

– Jeg tok med meg to skyttere og vi løste oppdraget på en sikker måte. Vi plasserte to skytterne slik at rikosjetter ikke kunne gå ut over det kontrollert området. Alt ble godt planlagt på forhånd, sier Thomassen.

En skarpskytter fra Heimevernet tar seg over elva ved fylkesvei 72 i Verdal i Trøndelag.

BÅTTUR: Det måtte en liten båttur til for at skytterne kom i riktig posisjon.

Foto: Stiklestad Heimevernsområde

Rundt 1000 skudd

Heimevernssoldatene måtte over elva, og legge seg oppe i fjellsida for skyte ned isen. Et stort område ble sperra av før skytinga kunne starte. Hele operasjonen varte i rundt en time, og avisa Innherred skriver at det på den tida ble det avfyrt rundt ett tusen skudd.

– Vi fikk ned blokker på tre og fire tonn. Nå skal det ikke være nye ras som kan treffe veien her, forteller Arild Thomassen.

Stiklestad Heimevernsområde er fornøyd med innsatsen.

– Dette viser at vi i Heimevernet må prøve å være relevante hver eneste dag, og at vi kan bistå det sivile samfunnet i litt uvanlige saker, sier Thomassen.

En skarpskytter skyter ned is fra fjellside i Verdal.

PÅ PLASS: En skytter ligger i posisjon til å skyte ned is fra fjellet på motsatt side.

Foto: Stiklestad Heimevernsområde