Hopp til innhold

Skjøt 12 tyskere på Lundamo

14. april 1940 skjøt norske styrker 12 tyske soldater på Lundamo. To nordmenn måtte også bøte med livet i trefningen.

Krigen i Norge 1940
Foto: Scanpix/NTB / SCANPIX

Skjøt tyskere på Lundamo

Etter at tyskerne hadde sikret seg Trondheim og Værnes i 1940, var tyskerne forholdsvis rolige, hvor de konsoliderte og planla videre fremrykninger. Det ga nordmenn rom for å prøve seg på enkelte motangrep.

Prøvde å mobilisere

Norske tropper prøvde å mobilisere mot tyskerne. Kåre Haugan, Oddmund Engen, Ivar Hovde og Einar Døsvig, var blant de som ble innkalt til nøytralitetsvakttjeneste i Steinkjer fire dager før krigen brøt ut. Da meldinga kom om at Trondheim var tatt, forsøkte det norske forsvaret å gjøre motstand. – Vi fikk noe utstyr, og kjørte sørover fra Steinkjer. Jeg husker spesielt godt at vi sang "Ja, vi elsker" mens vi kjørte i lastebiler mot Trondheim, forteller en av soldatene.

Men det ble ingen angrep på tyskerne i Trondheim. De tyske soldatene innkvarterte seg på skoler i byen, og fikk arbeidsro til å planlegge videre okkupasjon og framrykking både sørover og nordover.

– Sprengte Haga bru

Enkelte trondheimere som ønsket å gjøre motstand, dro ut til bygdene rundt byen, for å komme tyskerne i forkjøpet. Eigil Gullvåg var 19 år gammel student da byen ble tatt. – Vi mente at vi snarest måtte komme i kontakt med norske styrker som var i ferd med å etablere seg. I realiteten var det mobilisering på bestemte steder i Trøndelag, og vi kom til at det lettest tilgjengelige stedet for oss var Støren. Vi samlet oss, og skaffet oss bil, forteller Gullvåg.

Men tyskerne hadde kontroll på det norske militærdepotet på Kalvskinnet. Væpnet med gevær som de tok fra en vanlig skytterbane, dro Gullvåg videre. – På Støren kom det til en alvorlig trefning ved Haga bru, som også ble sprengt. Jeg husker meget godt hvordan vi lå oppe i åsen på vestsida av brua, og skjøt på tyskerne som kom over brua. Det var det mest dramatiske for min del i disse april-dagene, forteller Gullvåg.

Dramaet på Lundamo

Det var flere mindre sammentreff oppover Midtre Gauldal de første dagene etter 9. april. I tillegg til at fartøy fra de allierte ble beskutt av tyskere ute ved innløpet av Trondheimsfjorden. De store slagene kom først da tyskerne for alvor rykket inn i Nord-Trøndelag. Men den 14. april skjedde likevel en sammentrefning i Melhus, som har havnet i historiebøkene, forteller Anders Kirkhusmo, historiker ved NTNU. – En sammenrasket norsk styrke visste at tyskerne var på vei, og det ble satt opp en sperring ved Lundamo. Nordmennene hadde telefonkontakt med ei kvinne som varslet at tyskerne var på vei. Så skjøt de norske soldatene, og 12 tyskere falt, og et høytantall ble hardt såret. Men nordmennene ble nedkjempet, og både kapteinen og en soldat døde, forteller Kirkhusmo.