NRK Meny
Normal

Skjebnedag for Norsk kylling på Støren

Rema-eide Norsk Kylling avgjør trolig i dag hvilken kommune den nye fabrikken skal bygges i. Uansett forsvinner 350 arbeidsplasser fra Støren sentrum.

Norsk kylling: Ansatte forlater allmøte

De ansatte på Norsk Kylling fikk i sommer vite at en ny fabrikk skulle bygges, med færre ansatte. Men det var uklart hvor.

Foto: Lars Erik Skjærseth/NRK

Det er spennende tider for Midtre Gauldal. Norsk Kylling er en hjørnesteinsbedrift i kommunen, der den ligger i et gammelt anlegg på Støren.

– Vi er optimistiske. Det er grunnstammen i kommunen, sier ordfører Sivert Moen.

Store ringvirkninger

Fabrikken utgjør 10 prosent av sysselsettinga i Midtre Gauldal og omtrent det samme som all landbruksnæringa i kommunen, regnet i arbeidsplasser.

Men det er mer enn som så.

– Ringvirkningene av fabrikken med leveranser og det hele, kan regnes om til 1000 arbeidsplasser, sier Moen.

Kan bli avgjort nå

Rema-eide Norsk Kylling har vært i planleggingsmodus lenge.

I juni kunne NRK melde at de lanserte planer om å øke produksjonen i en ny fabrikk med færre ansatte.

Hovedtillitsvalgt Marek Hutta uttalte til MidtNytt at han var positiv til planene, selv om det var høyst usikkert hvor i Trøndelag den nye fabrikken skulle bygges.

– Vi vet at fabrikken og plasseringa av den blir behandlet på styremøtet i Norsk Kylling i dag, onsdag 31. august.

Etter planen er det ingen utover styret som får vite noe om hva som blir bestemt før torsdag. Da får de ansatte beskjed.

Norsk kylling, Støren

Dagens anlegg på Støren blir tømt, men det kan ta et par år.

Foto: Bjørn Solli/NRK

– Forskutterer ingen ting

– Vi er veldig spente, sier tillitsvalgt Eva Formo Haanshus.

Hun forteller at de ansatte forsøker å holde seg orientert. For det betyr mye for dem og deres familier. Det er mange involverte og mange bosatt i Midtre Gauldal.

Heller ikke direktøren, Kjell Stokbakken vil anta noe om hva styret gjør i denne saken.

– Jeg forskutterer ingen ting. Det jeg vet er at saken blir behandlet grundig og at vi må være sikre på å få alle fakta på bordet før avgjørelsen tas, sier han.

Flere alternativ

Seks kommuner har vært er aktuelle, men det ser ut til at bare tre av dem er med i finalen. Det er et nytt anlegg i kommunen der fabrikken ligger i dag, Midtre Gauldal. Det er Grønøra industriområde i Orkdal og Sveberg i Malvik.

Spørsmålet blir hvilket tilbud Norsk Kylling finner gunstigst.

– Det er jo målsettinga å unngå å tape arbeidsplasser, og vi har gjort vårt nå for å levere det Norsk Kylling etterspør, sier Moen.

Men, de rekker neppe å få ferdig industriområdet til januar neste år, slik de oppfatter at det er ønske om.

– Vi har et løp som går at vi klarer å få det klart til sommeren, sier Moen.

Moen forteller at de har hatt en bra dialog med bedriften.

– Det har vært en prosess der vi har svart på spørsmål og utredet deretter og han mener tomteprisene bør gjøre sitt.

– Det er billigere tomter her, sier han.