Skjebnedag for grendeskoler i Stjørdal

Foreldre vil etablere privatskole dersom grendeskoler blir bestemt nedlagt i Stjørdal torsdag. Men rådmannen foreslår å nekte bruk av dagens skolebygg for private skoler.

Demonstrasjon på torget i Stjørdal for å bevare tre grendeskoler

Mange møtte opp for å vise sympati med de nedleggingstrua grendeskolene i Stjørdal i desember i fjor.

Foto: Anne Heidi Røstad / NRK

Rådmannen mener Stjørdal sparer 5,6 millioner kroner på å legge ned de tre grendeskolene, Skjelstadmark, Forradal og Flora, men foreldrene har signalisert at de ved en eventuell nedlegging starter planlegging av en privat skole.

Men privat skole i dagens skolebygg vil ikke rådmannen ha noe av.

Anne Kathrine Slungård

Rådmann i Stjørdal, Anne Katrine Slungård, mener at kommunen sparer store penger på å legge ned grendeskolene.

Foto: Ungt Entreprenørskap Norge

– Det gjør noe med den lokale økonomien gjennom at man har krav på et tilskudd fra kommunen, derfor ønsker ikke kommunen her å legge til rette for at man skal få en privat aktør inn i det som i dag er kommunens lokaler, sier rådmann i Stjørdal Anne Katrine Slungård, til NRK.

Hun foreslår at politikerne skal feste denne teksten til nedleggingsvedtaket:

«Bygningsmasse som berøres av endret skolestruktur skal i fremtiden ikke kunne gjenbrukes som lokasjon for privat skolevirksomhet.»

– Uvanlig og udemokratisk

Torodd Fagerheim, rådgiver i Landslaget for nærmiljøskolen mener dette er udemokratisk.

– Her bruker kommunen udemokratiske midler for å hindre innbyggerne sine til å få benytte seg av rettigheter som de har etter norsk lov. Det er ganske utrolig at Stjørdal kommune vil blokkere denne retten, sier Fagerheim.

Landslaget for nærmiljøskolen har i 25 år jobbet for å ha grendeskolene i landet i drift. At kommuner sier nei til utleie av offentlige skolebygg som blir ledige er uvanlig mener Fagerheim.

– Det hender at jeg ser det, men det er ikke ofte. Vanligvis er kommunestyrene interessert i å gi innbyggerne de samme rettighetene enten de bor i sentrum eller i en utkant av kommunen, sier han.

Støtter rådmannen

Joar Håve

Joar Håve, gruppeleder i Arbeiderpartiet i Stjørdal, mener at grendeskolene bør legges ned.

Foto: Rune Kjær Valberg / NRK

Ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå har rundt 150 grunnskoler blitt lagt ned i Norge de siste fem årene. I samme periode har det kommet 70 nye privatskoler, ofte i de samme skolelokalene.

Sist kommunestyret tok for seg skolesaken i desember ble det et knapt flertall vedtatt at skolestrukturen skal utredes. Når rådmannen nå har landet på nedlegging av de tre skolene er det på nytt ventet tette stemmetall.

Joar Håve, gruppeleder i Arbeiderpartiet i Stjørdal, støtter rådmannen i nedleggelsen.

– Vår argumentasjon er jo at vi skal frigi ressurser og dermed spare penger på en slik omstrukturering. Derfor støtter vi rådmannen i at det ikke er fornuftig å leie ut til en konkurrerende virksomhet, sier Håve.

Stemmer for grendeskolene

Men Arbeiderpartiet ser i likhet med forrige gang ut til å sprekke. Fire representanter stemmer trolig for grendeskolene sammen med blant annet Senterpartiet.

En av de fire, Per Moen, stusser over forslaget om å nekte utleie til privatskole.

– Jeg stusser litt på at skoler som står i bygdene, som er regulert av bygd til undervisningsformål, ikke kan brukes til privat skole. Det er skoler i god stand som kommunen burde være glad for å få leie ut til for å få ned utgiftene, sier Moen.