Normal

Skitbyen

Under første verdenskrig var det stor boligmangel, så Trondheims myndigheter bestemte at det skulle bygges nødboliger i Trondheim. Boligene ble oppført på Marinevold. Mange av Trondheim Renholdsverks ansatte fikk seg bolig der, og bydelen fikk navnet Skitbyen på folkemunne.

Marinevold
Foto: Per Kristian Johansen Hasselberg / NRK

Hør historien om Skitbyen: