Skilsmissebarn

Fra Revyfestivalen på Høylandet 2009. Nonstadlaget. Aina Kristiansen (egen tekst).
Introduksjon ved Lornts Mørkved og Bjørn Stuevold.

Video Skilsmissebarn

Skilsmissebarn

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.