NRK Meny
Normal

Skeptisk til sammenslåing av trønderske skikretser

Idrettskretsene i Nord- og Sør-Trøndelag slår seg sammen fra årsskiftet, men ikke alle særidrettene er like begeistret.

Sør/Nord

– Som representant for 78 klubber i en skikrets som følger fylkesgrensene ser vi utfordringen både geografisk, men også rundt det å føle tilhørighet, sier Siv Jørgensen i Nord-Trøndelag skikrets.

– Prosessen har kanskje gått litt fort, og på andre vilkår enn det vi var med på, sier Siv Jørgensen i Nord-Trøndelag skikrets.

Hun forteller at de trenger mer tid på å sette seg inn i hvilke konsekvenser en sammenslåing med skikretsen i sør vil gi.

– For oss er det viktig å bremse prosessen litt, slik at vi får ta del i den, sier Jørgensen.

Lange distanser

Siv Jørgensen

– Vi opplever at ting gjør fortere enn vi hadde tenkt, sier leder i Nord-Trøndelag skikrets Siv Jørgensen.

Trøndelag fotballkrets er allerede sammenslått. Hver uke har ulike kretslag trening i Abrahallen i Malvik. Barn ned i 13–14 års alderen kjører fra Lierne i nord, til Frøya i sør, for å trene sammen. Jørgensen mener distansene er lange nok, slik de er i dag.

– Som representant for 78 klubber i en skikrets som følger fylkesgrensene ser vi utfordringen både geografisk, men også rundt det å føle tilhørighet, sier Jørgensen.

Ingen tvang for særidrettene

Kjell Bjarne Helland fungerer som administrativ leder av Sør-Trøndelag idrettskrets samtidig som han er prosjektleder for sammenslåingsprosessen. Selv om skikretsen i sør er positiv til en sammenslåing, er det ikke gitt at dette skjer.

Kjell Bjarne Helland

Kjell Bjarne Helland blir organisasjonssjef for nye Trøndelag idrettskrets, som vil ha kontorer både i Steinkjer og i Trondheim.

Foto: Jon Arne Hoff Johansen / NRK

– Det er ingen krav om at skikretsene må slå seg sammen. Særforbundene bestemmer selv hvordan de velger å løse dette her, sier Helland.

Lyktes med sammenslåing

En annen idrett som har merket positive effekter av en sammenslåing er volleyballforbundet i Trøndelag.

– Vi så muligheter for å effektivisere det administrative arbeidet, og derfor ønsket vi å SLA sammen nord og sør. Nå har vi fått mer tid til å jobbe ut mot klubbene, istedenfor å jobbe dobbelt opp med administrative ting. Vi ser det også at det er lettere å kommunikasjonen i dag enn tidligere. Det er aktiviteter fra Hitra til Lierne, men det er likevel fullt mulig å kommunisere godt, sier Irene Sand, regikonsulent i Norges Volleyballforbund, Region Trøndelag.

.