Skal utrede alternative plasseringer for storhall

Byutviklingskomiteen i Trondheim har enstemmig vedtatt å se på alternative plasseringer for en ny storhall i Trondheim enn på Nidarø, deriblant Sluppen og Sorgenfri.

Trondheim spektrum

NIDARØ: Her ønsker fortsatt Arbeiderpartiet og bygge den nye idrettshallen.

Foto: Morten Andersen / NRK

Vedtaket er det siste i rekken av tautrekking om hvorvidt en ny storhall skal komme som utbygging av Trondheim Spektrum, eller et annet sted i byen.

«Saken må redegjøre for alternativene, og deres praktiske og økonomiske konsekvensene, slik at bystyret får en god forståelse av de realistiske alternativene», heter det i vedtaket.

Kjeldsberg et alternativ

Trond Åm (V), var en av de første som stilte forslag om en alternativ plassering, og er fornøyd med vedtaket.

Trond Åm

FORNØYD: Trond Åm (V) var en av de første som stilte forslag om en alternativ plassering av ny storhall i Trondheim.

Foto: Kari Sørbø / NRK

– Det viktigste med forslaget er at vi har åpnet saken. At det blir mulig å vurdere alternative plasseringer og at Sluppen og Sorgenfri nevnes spesielt. Jeg tror det fremdeles er et flertall politisk for Øya, men nå blir alternativene vurdert og vi får fakta på bordet. Det er jeg veldig glad for, sier Åm til NRK.

Han forteller at avgjørelsen skal tas i desember eller januar og stiller derfor store krav til for eksempel Kjeldsberg som kan være interessert i en storhall på Sluppen.

– De må gjøre en stor jobb for å vise et konkret forslag som er realiserbart og bedre enn Øya. Det er et premiss i dette vedtaket, påpeker han.

– Alvorlige innvendinger

Også Høyre er godt fornøyd med at det nå er bestemt at forslag om andre plasseringer av en storhall i Trondheim nå blir vurdert.

Sindre Nilsskog

ALVORLIG: Sindre Nilsskog (H) mener at innvendingene mot en hall på Øya er alvorlig.

Foto: Kari Sørbø / NRK

– Vi vil helst se på andre alternativer for å utredet hva som kan være like gode eller bedre alternativer fordi de innvendingene som har kommet mot en storhall på Nidarø er ganske alvorlge og de må vi ta hensyn til, sier Sindre Nilsskog (H) i byutviklingskomitéen.

Arbeiderpartiet og Rita Ottervik har tidligere uttalt at de fremdeles mener at hallen skal ligge på Øya, men leder byutviklingskomitéen, Ferhat Güven (Ap) er likevel fornøyd med dagens vedtak.

– Forslaget innebærer at vi ønsker å få nye oppdaterte tall på bordet i forhold til de alternativene som er vurdert tidligere. I tillegg ønsker vi at de innspillene som har kommet den siste perioden skal vurderes konkret med tanke på kostnadene og fremdriften av dem, sier Güven.

Ap ønsker fortsatt hall på Øya

– Er det splittelse i Arbeiderpartiet nå?

– Definitivt ikke. Arbeiderpartiet står fortsatt fast på at Nidarø er beste alternativ, men vi velger å imøtekomme de innspillene som har kommet nå og ønsker å få oppdatert tallgrunnlaget. Vi er rimelig sikre på at Nidarø fortsatt er det beste alternativet, sier han.

Ferhat Güven

IKKE SPLID: Ferhat Güver ønsker å se på de nye forslagene på tross av at Ap fremdeles ønsker ny hall på Øya.

Foto: Kari Sørbø / NRK

– Hvordan kan dere mene at rådmannen har gjort en god nok jobb, men likevel stemme for at dere skal se på dette på nytt?

– Vi mener at dette er en riktig måte å gjøre det på. Vi ønsker å se på de nye alternativene med nye øyne og oppdaterte tall og velger å imøtekomme de innspillene som har kommet, sier Güven.