Skal teste ny pasientjournalløsning

Folk i Trondheim blir de første i landet som får teste ut den nye journalen som skal gjøre det tryggere å være pasient.

Pasientjournal. Illustrasjon

De viktigste opplysningene i pasientjournalene skal bli tilgjengelige for både legevakt, sykehus og fastlege. Dette er et prøveprosjekt i Trondheim.

Foto: Ola A. Thorset / Scanpix

Det er aller første gang Helse-Norge prøver noe slikt, og Trondheim er første kommune ut.

At pasientjournaler ikke kan deles mellom helseinstanser, har lenge vært et problem, og nå har Helsedirektoratet altså planer om å innføre en helt ny type fellesjournal for helseopplysninger.

Den skal prøves ut i Trondheim fra høsten 2012, og her skal bare de aller mest vesentlige helseopplysningene om folk være med – uten vanntette skott mellom journalsystemene til legevakt, fastlege og sykehus.

Helseopplysningene som skal være med her, er for eksempel informasjon om legemiddelbruk og allergier.

– Det presiseres at denne piloten ikke handler om den mye omtalte «En felles pasientjournal», løsningen som ble lansert av helseminister Støre før jul, men den skal være et viktig bidrag til å samle kunnskap og erfaring som skal bringe oss viktige skritt fremover i den retningen, sier prosjektleder i Trondheim kommune, Tor Erling Evjen.

I dag: Vanntette skott

Fra august skal alle innbyggerne i Trondheim registreres i den nye såkalte «kjernejournalen» – dersom de ikke reserverer seg.

Den nye journalen skal gjøre viktige helseopplysninger tilgjengelig for legevakt, fastlege og sykehus, og dermed øke pasientsikkerheten.

– Utfordringa for innbyggerne kommer når vi har behov for et uplanlagt besøk hos lege eller legevakt, sier Evjen.

Det er nemlig ikke sikkert at legen man møter har tilgang på den nødvendige journalen. I dag er det slik at både legevakta, fastlegen, sykehuset og kommunen har hvert sitt pasientsystem, med bortimot vanntette skott mellom.

Legevakta fikk ikke se journal

John Stene (Ap), leder i Helse og omsorgskomiteen i Trondheim.

John Stene vil ha fart i prosessen med felles pasientjournaler.

Foto: Morten Andersen / NRK

Slike pasientsystem som ikke snakker sammen, kan føre til problemer.

Kommunalråd for Ap i Trondheim, John Stene, erfarte selv det i fjor vinter, da faren hans ble alvorlig syk og måtte med ambulanse på legevakta.

– Vi kom til legevakta, og der visste de ingenting om ham, til tross for at han var operert for hjerteproblemer noen år tidligere, sier Stene.

– Jeg begynte å lure på hva som foregikk, og fant ut at mottaket til sykehuset ligger vegg i vegg. Der hadde de alle journalene på ham, men de kunne ikke dele disse journalene av forskjellige årsaker.

Stene engasjerte seg etter dette politisk i saken, på prinsipielt grunnlag.

– Det gjorde jeg for å få fart på dette, for det er jo helt bak mål at det skal være så tungvint.


Kan bli aktuelt også i Stavanger

Nå har Helsedirektoratet planer om å innføre en ny såkalt Nasjonal Kjernejournal, med de mest vesentlige opplysningene om pasienter. Journalen skal prøves ut i Trondheim fra 26. august i år.

– Om dette pilotprosjektet blir vellykka, skal det også prøves ut i Stavanger en gang over nyttår, forteller prosjektleder i Trondheim, Tor Erling Evjen.

Helsedepartementet ønsker på sikt å innføre bare en journal for pasienter, altså en mer omfattende løsning enn «kjernejournalen» som nå skal testes ut i Trondheim.