Skal ta hensyn til barnets beste

Utlendingsnemnda har gjennomgått over 40 utvisningssaker der familier er splittet fordi mor eller far er utvist fra Norge. En familie fra Nærøy kjemper nå for å unngå at en småbarnsmor blir utvist fra Norge.

Karleen sammen med foreldrene

Eva Estoconing, lille Karleen og Kurt Ivar Brandsvikhaug kjemper for å hindre at Eva blir utvist fra landet.

Foto: Eivind Aabakken / NRK

Nemnda undersøker slike saker for å sjekke ut om det er tatt nok hensyn til barnets beste.

I Nærøy er den lille babyen Karleen blid og fornøyd, og forstår lite av foreldrenes bekymring. Mor har fått beskjed fra Utlendingsdirektoratet om at hun blir utvist.

Skuffet far

– Vi så frem til å nyte tiden som småbarnsforeldre, men så kom dette og overskygger det hele, sier Kurt Ivar Brandsvikhaug, som er skuffet over behandlingen de har fått Utlendingsdirektoratet.

Nå har familiens advokat Marit Vik bedt om at utsendelsen av småbarnsmora Eva Estoconing i Nærøy blir utsatt.

– Jeg opplever dette som et svært urimelig vedtak. Det er ikke tatt hensyn til hennes forhistorie og årsaker. Jeg synes heller ikke det er tatt hensyn til hva som faktisk er barnets beste, sier Vik til NRK.

I fjor gikk Utlendingsnemnda gjennom 40 lignende saker for å se om det er tatt nok hensyn til hva som er barnets beste.

– Barnets beste er et sentralt hensyn som skal vurderes i utvisningssaker der barn blir berørt. Det er ikke alltid det avgjørende hensynet, men det skal alltid vektlegges, sier fungerende seksjonssjef i Utlendingsnemnda, Kristin Seeberg.

Løy om bakgrunnen

Bakgrunnen for at Utlendingsdirektoratet vil sende Estoconing ut av landet, er at hun i søknader som au pair ikke oppga at hun har barn i hjemlandet sitt, Filippinene. Noe kvinnen selv ikke har fått beskjed om å gjøre.

– Jeg løy fordi jeg ble fortalt at jeg ikke trengte å fortelle om barna mine på Filippinene. Jeg visste ikke om de norske reglene, og vertsfamilien min sa jeg ikke behøvde å fortelle om barna, sier Estoconing.

Moren til Karleen kan bli utvist i to år

Karleen et lykkelig uvitende om at mora kan bli vist ut av landet i to år.

Foto: Eivind Aabakken / NRK

Utlendingsdirektoratet ser svært alvorlig på at slike opplysninger ikke er med i søknadene.

– Hun har i søknaden om au pair-tillatelse unnlatt å opplyse om at hun har to barn på Filippinene, og dette er vesentlige opplysninger for vår behandling av saken, og ville innebåret at vi hadde avslått tillatelsen hvis vi hadde visst dette. Det å gi uriktige opplysninger er et alvorlig brudd på utlendingsloven og innebærer at vi utviser vedkommende, sier områdeleder i UDI, Camilla Torgersen, til NRK.

Fem år

Ifølge UDI skal slike brudd på utlendingsloven føre til at vedkommende utvises i fem år, men ettersom Estoconing har et barn i Norge, valgte de å redusere innreiseforbudet.

– På grunnlag av at hun har barn i Norge, så har vi tatt hensyn til dette og redusert forbudet til to år, sier Torgersen.

Likevel skal direktoratet ta hensyn til hva som er barnets beste. I dette tilfelle, lille Karleen i Nærøy. Men slike utvisningsvedtak blir bare unntaksvis omgjort av Utlendingsnemnda.

Vedtak omgjort

Gjennomgangen viser at i seks av de 40 gjennomgåtte utvisningssakene ble vedtaket omgjort slik at utlendingen ikke ble utvist. I tillegg så ble vedtaket delvis omgjort i åtte utvisningssaker, det vil si at varigheten på innreiseforbudet ble satt ned.

Familien har i første omgang søkt om utsettelse, og ifølge Utlendingsdirektoratet vil de få vite utfallet i løpet av kort tid.

– Vi vil ta stilling til begjæringen om utsatt iverksetting i forbindelse med klagen, og klagen kommer til å bli behandlet i løpet av kort tid, avslutter Camilla Torgersen.