Hopp til innhold

Tror de kan finne flere slike skatter

Forskerne har endelig fått tillatelse til å grave etter vikingskatter i Melhus. De kan allerede ha funnet en vikinggrav.

Vikingsverd

Det er i området der dette sverdet ble funnet for to uker siden arkeologene ved NTNU Vitenskapmuseet nå håper å finne en vikinggrav.

Foto: Åge Hojem

Etter at de for noen uker siden fant et sverd fra vikingtiden i området har de ventet på å få tillatelse til å starte utgravingene.

– I utgangspunktet er det et fredet kulturminne, så det må fattes vedtak for at vi skal få grave, sier Geir Grønnesby, arkeolog ved NTNU Vitenskapsmuseet og prosjektleder for utgravingen.

Hastearbeid

Nå har de fått tillatelsen, og planlegger å bruke tre dager på å grave etter skatter.

Det som kan vise seg å være en vikinggrav ble funnet av anleggsarbeidere som jobber med å sette opp omsorgsboliger i området.

På grunn av boligarbeidet har arkeologene fått kort tid på seg.

– Vi prøver å gjøre det litt raskere enn normalt på grunn av omstendighetene. Det er jo tross alt et arbeid som foregår der, og de venter på å komme i gang igjen.

Men selv om de har det travelt må de være nøyaktige med detaljene.

– Problemet er at det kan være mye småtteri i massene, så vi må passe på å fange opp perler og andre ting vi ikke ser med en gang.

Har grunn til å tro på funn

– Vi tror at det er en intakt vikinggrav. Det at det ble funnet et sverd der, samt at det stikker opp andre jernrester, gjør at vi tror graven kan være intakt selv om gravhaugen ikke er der, sier Grønnesby.

I tillegg til sverdfunnet har han også andre årsaker til å håpe at det ligger en grav der.

– Vi har skriftlige kilder fra 1800-tallet som forteller at det har vært gravhauger her, men akkurat hvor de har ligget vet vi ikke.

Vikingsverd 2

Konserveringsarbeidet tar lang tid, men ettersom sverdet var i så god forfatning håper Geir Grønnesby at andre funn vil være i tilsvarende stand.

Foto: Åge Hojem

Ender på Vitenskapsmuseet

Gjenstandene som eventuelt dukker opp under utgravingen skal først renses og konserveres, før de til syvende og sist havne på Vitenskapsmuseet i Trondheim

Det er de som har ansvaret for så gamle gjenstander i Midt-Norge, men hvor lang tid det tar avhenger av hva en finner, og hvilken stand det er i.

– Ettersom sverdet er godt bevart håper vi andre ting også vil være det, sier han.