Skal lede sammenslåingen av Trøndelag

Odd Inge Mjøen er i ettermiddag ansatt som den nye fylkesrådmannen for de to sammenslåtte Trøndelagsfylkene.

Odd Inge Mjøen

Odd Inge Mjøen fikk mange gratulasjoner da det ble klart at han blir ny fylkesrådmann i Trøndelag.

Foto: Tariq Alisubh/NRK

Politikerne i fellesnemnda har enstemmig avgjort at Mjøen blir den nye fylkesrådmannen.

Han sto selv på gangen og ventet da fellesnemnda bak lukkede dører vedtok hvem som blir den nye topplederen når Nord- og Sør-Trøndelag slås sammen til ett fylke 1. januar 2018.

Takket

Nå skal han også lede arbeidet mot denne sammenslåingen.

– Jeg takker for tilliten. Mange har store forventninger både lokalt og nasjonalt. Vi skal brøyte vei og gå opp en ny sti, sa Mjøen fra talerstolen.

Han sier Trøndelag går foran når flere fylker i Norge skal sammenslåes. Alle de 19 fylkene er oppfordret av kommunalminister Jan Tore Sanner om å ta nabopraten med tanke på en sammenslåing.

Ny fylkesrådmann i Trøndelag

Odd Inge Mjøen gratuleres som ny fylkesrådmann av leder i fellesnemda, Anne Marit Mevassvik.

Flytter til Steinkjer

Mjøen sa i sin korte tale at han allerede har begynt å se etter leilighet i Steinkjer. Den nye fylkesrådmannen skal ha Steinkjer som kontorsted. Han blir leder for 4500 ansatte i den nye Trøndelag fylkeskommune.

Odd Inge Mjøen er fylkesrådmann i Sør-Trøndelag i dag, og han sier at han kommer til å søke avskjed for å starte opp som prosjektleder for sammenslåingen av fylkene så snart som mulig.

– Vi har dårlig tid og jeg vil være en tydelig leder i denne prosessen, sier Mjøen til NRK.

Fellesnemda Trøndelag

Bak lukkede dører vedtok politikerne i fellesnemnda hvem som blir ny fylkesrådmann.

Foto: Eivind Aabakken/NRK