Skal knekke lakselusa uten gift og kjemikalier

Oppdrettsselskaper som SinkabergHansen i Nærøy bruker millioner av kroner i kampen mot den fryktede lakselusa. Selskapet kan så langt vise til gode resultater, uten bruk av kjemikalier.

Oppdrettsanlegg

SinkabergHansen satser på kjemikaliefrie metoder i kampen mot lakselusa.

Foto: Kjartan Trana/NRK

John-Ove Sinkaberg

John-Ove Sinkaberg er produksjonssjef i selskapet SinkabergHansen.

Foto: Kjartan Trana/NRK

Oppdretterne tar nå i bruk en lang rekke virkemidler for å bli kvitt lakselusa, og det satses hundrevis av millioner på å knekke lusa uten gift og kjemikalier. For lusa tar knekken på fisken, og gir oppdretterne store økonomiske tap .

Spyler laksen

SinkabergHansen i Nærøy satser på egne oppvekstsoner for smolten, vask og mekanisk spyling av fisken, og ikke minst foring på åtte meters dyp hvor det er mindre lus.

– Det er viktig for miljøet å unngå kjemikalier, men stoffene fungerer dårlig og derfor må se på andre metoder. Vi kan ikke drive å avluse fisken med kjemikalier når det ikke fungerer, sier produksjonssjef John-Ove Sinkaberg til NRK.

100 arbeidsplasser

Lus og sykdom blant laksen har ført til problemer og permitteringer ved en rekke lakseslakterier langs kysten. Men SinkabergHansen med sine 100 arbeidsplasser kjører for fullt med produksjon av oppdrettslaks som sendes ut på markedet.

Her slaktes og produseres det 30.000 laks hver eneste dag, og det gjøres altså uten bruk av gift og kjemikalier.

– Vi har blant annet et stort oppvekstsenter for smolt i Tosenfjorden i Nordland. Der er det lang avstand til andre lokaliteter, og det er ferskvann der, sier Sinkaberg.

Han tror deres måte å produsere oppdrettslaks på vil gi økt vekst i tida framover.

– Jeg tror vi får lov til å vokse i denne næringa i tida som kommer, mener John-Ove Sinkaberg.

Sinkaberg Hansen

Produksjonen av laks går for fullt i Nærøy-selskapet.

Foto: Kjartan Trana/NRK

Siste fra Trøndelag