Skal ha motarbeidet rettsvesenet – politimann må møte i lagmannsretten

Spesialenheten for politisaker anker en dom fra Namdal tingrett, der en politimann ble frikjent for å ha motarbeidet rettsvesenet.

Namdal tingrett

Politimannen ble frifunnet under rettssaken i Namdal tingrett.

Foto: Espen Sandmo/NRK

Politimannen og etterforskeren skal ha gitt råd til en reineier etter at han hadde skutt en ulv.

– Rådene ble gitt for å få fram sannheten. Både i forhold til mediedekning og en lang prosess i rettsvesenet var det viktig å få fram alle forhold i saken, sier politimannens forsvarer, Eli Anne Krystad, til NRK.

Skjøt ulv

Eli Anne Krystad

Eli Anne Krystad er politimannens advokat.

Foto: Espen Sandmo/NRK

Det var i oktober 2016 at politimannen fra Namdalen sendte to tekstmeldinger til en siktet person i forkant av et avhør.

Her skal han ha gitt mannen råd om hva han skulle si i avhøret. Mannen var da siktet for å ha skutt en ulv i Lierne i oktober 2016.

Under rettssaken innrømmet politimannen å ha sendt meldingene, men avviste at han hadde forsøkt å påvirke den siktede mannen.

Onsdag 26.10 kl. 23.56

A:Hoi du, tru det e veldig viktig under avhøret i måira at du får fram at det
va litte rein, på aill kantan, så sjøl om dåkk fikk en ut av å bort fra dein skokken hainjaga på så va du
overbevist om at dein har villa fortsatt å jag å ta rein å dåkk ha finni kadaver rætt førri, trolig tatt av ulv,
kanskje non daga gammelt, som underbygger at her va det ein ulv som ha vorri i området over tid å sikkert
fortsatt villa vårrå her om dåkk ikke tok en. Vårra tydelig på derre så e det my letter for at juristen kain
henlegg saken med ein gang uten at dæm ska ta dette retten.

Torsdag 27.10 kl. 00.02

A:Ta dæ ein prat med hain (sensurert)... i mårrå tidlig så hain å får fram at det va rein
rundt på aill kantan når han ska gi forklaring. Trøng itj nevn te non at se har sagt herre:-)).

Umiddelbart etter dette, ringte den siktede mannen til tiltalte. De snakket sammen i 13 og et halvt minutt. Etter dette slettet politimannen begge meldinger fra telefonen sin, heter det i dommen.

Nødverge

Ifølge reineieren skjøt han dyret fra helikopter i nødverge fordi dyret var sett i reinflokken. Samme kveld sendte politimannen tekstmelding til reineieren.

Her skriver tiltalte at han mener det er viktig for den siktede å fortelle at han er overbevist om at ulven ville ha fortsatt å jage rein om den ikke ble skutt. Han avslutter med følgende setning;

"Vårra tydelig på derre så e det ny letter for at juristen kain henlegg saken med ein gang uten at dæm ska ta det te retten." "Trøng itj nevn te non at æ har sagt herre".

75 dagers fengsel

Aktor Mona Skaaden-Bjerken la ned påstand om 75 dagers fengsel for politimannen i Namdal tingrett, men flertallet i retten gikk inn for frifinnelse.

«Meldingene hadde utelukkende til hensikt å sikre at relevant, selvopplevd og korrekt faktisk informasjon for skyldspørsmålet kom fram under politiavhøret. De hadde ikke til formål å få siktede til å fortelle noe som ikke var sant», heter det i dommen fra Namdal tingrett.

– Politiet kan ikke på eget initiativ gjøre noe som er i strid med lovverket, understreker Mona Skaaden-Bjerken overfor NRK.

Det hører også med til historien at sorenskriveren i Namdal gikk inn for å straffe politimannen, men havnet i mindretall i tingretten.

Sjelden sak

Riksadvokaten har i et rundskriv understreket hvor viktig det er at avhør skjer så upåvirket som mulig, og det er sjelden politifolk blir tiltalt etter paragraf 157 om å motarbeide rettsvesenet. Men nylig ble en politileder i Oppland varetektsfengslet.

Den tiltalte politimannen må i april møte i Frostating lagmannsrett.

– Han mener tingrettens vurdering er riktig, men tar anken til etterretning. Han ser fram til å få saken opp for lagmannsretten, sier advokat Eli Anne Krystad.