Skal forske på rømt oppdrettslaks

I løpet av de fire neste årene skal norske forskere finne ut hvordan rømt oppdrettslaks påvirker genene til villaksen.

Oppdrettslaks

Et stort forskningssamarbeid skal blant annet måle genstrømmen fra oppdrettslaks til villaks.

Foto: Marøy, Terje / SCANPIX

– Vi ønsker blant annet å finne ut om ulike elver og laksebestander har ulik sårbarhet ovenfor samme mengde rømt oppdrettslaks, sier forskningssjef Kjetil Hindar i Norsk institutt for naturforskning (NINA) til NRK.

Mellom femti og hundre norske vassdrag skal undersøkes de neste årene.

Forskerne skal også måle genstrømmen fra oppdrettslaks til villaks.

Vil ha mer faktakunnskap

Laks på vei opp en foss.

Villaksen trues av rømt oppdrettslaks.

Foto: Colourbox / PHOTOPQR/LA MONTAGNE
Rømt oppdrettslaks

Oppdrettslaks på rømmen fanget i sjøen.

Foto: Vemund Gjertsen

Rømning av oppdrettslaks har lenge blitt sett på som et alvorlig problem for villaksen, og i enkelte elver er villaksstammen i fare.

– Dette forskningsprogrammet omfatter et større antall villaksbestander og vil dermed gi mer presise tall enn vi har i dag, sier Hindar.

Han sier at selv om forskerne vet mye om konsekvensene av rømt oppdrettslaks er det viktig å få mer faktakunnskap på bordet.

– Vanskelig forvaltningsfelt

Norsk laks er et felt med sterke økonomiske interesser. Oppdrettsnæringa gir store eksportinntekter for Norge og arbeidsplasser i distriktene.

Villfisknæringa er også betydelig. Turistfiske etter laks genererer store inntekter.

– Dette er et vanskelig forvaltningsfelt, både for fiskeri- og miljøforvaltningen, sier forskningssjef Kjetil Hindar.

Han håper den nye kunnskapen vil kunne gi et godt grunnlag for å foreslå retningslinjer for bærekraftig forvaltning av villaks og oppdrettslaks.

Siste fra Trøndelag