Skal fiske opp 125 tonn sik

Alt for mye sik har redusert verdien av Aursunden som fiskevann. Nå skal sikbestanden reduseres, for dermed å bedre kvaliteten på fisken.

Høststemning ved Aursunden

Aursunden skal bli et paradis for fiskere, håper Aursundsjøens fiskeforening. De skal nå drive tynningsfiske på sik.

Foto: Espen H. Aspnes

Sik

Sik har en tendens til å dominere vannene der de blir satt ut.

Foto: Eivind Aabakken / NRK

Aursunden ligger i Røros og danner utgangspunktet for landets lengste elv, Glomma. Tidlig i forrige århundre ble det sluppet ut sik her.

Men fordi det er så mye sik, blir kvaliteten på fisken for dårlig. Mye av fisken er gammel, og den egner seg ikke til menneskemat.

– Hovedproblemet med Aursunden er at det er altfor mye sik i forhold til andre fisker. Denne innsjøen kan bli et veldig bra fiskevatn hvis vi fisker hardt på siken, mener Bjørn Sandnes i Rørosfisk.'

Aursundsjøens fiskeforening starter nå et femårig prosjekt til nesten 2 millioner kroner. De skal prøve å få fiska opp til sammen 125 tonn sik.

Øker snittvekta

Et lignende prosjekt er gjennomført i Engerdalen, og siden 2007 er det tatt opp til sammen 43 tonn sik fra sjøen Engeren.

En av de som stod bak prosjektet der, Odd Gisle Heggeriset, var på Glåmos søndag kveld for å fortelle hvordan de har lyktes med å øke kvaliteten både på sik og anna fisk.

– Nå har det gått såpass mange år at siken har kommet opp i en helt annen størrelse enn da vi starta med tynningsfisket. Da var snittvekta 320 gram. I fjor var snittvekta på fisken jeg tok, 450 gram, sier Heggeriset.

– Den andre positive effekten, sett med sportsfiskerøyne, er at bestanden av ørret og røye har gått opp. Ørreten er i snitt opp mot 2,5 kg, forteller han.

Kan generere arbeidsplasser

– Sportsfiskerne roper halleluja i Engerdal, og det tror jeg nok de kommer til å gjøre her i Aursunden også, når disse karene har fått drive på noen år, mener Heggeriset.

Bjørn Sandnes som driver fisket sitt i Aursunden er også optimistisk nå når tynningsfisket starter.

Han håper at prosjektet også vil kunne generere arbeidsplasser tilknytta fiske i Aursunden.

– På sikt kan vi starte arbeidsplasser i næringsfiske og foredling av kvalitetssik, tror Sandnes.