NRK Meny
Normal

Skal bygge nytt forskningssenter i Steinkjer

Styret i Norsk institutt for bioøkonomi vedtok mandag en fremdriftsplan for et nytt forskningssenter for landbruket i Trøndelag.

Hveteaks

Trøndelag står for 23 prosent av all jordbruksproduksjon i Norge. NIBIO starter nå arbeidet med å bygge opp et nytt forskningssenter etter styremøte mandag.

Foto: Åsmund Asdal / NIBIO

Norsk institutt for bioøkonomi, NIBIO, følger nå opp regjeringas vedtak om å legge ned Kvithamar forskningsstasjon i Stjørdal innen utgangen av 2018 og flytte sentret til Steinkjer.

Alvhild Hedstein Alvhild Hedstein

Tidligere direktør i NIBIO, Alvhild Hedstein mener forsøksfeltene på Kvithamar må bestå. Her har det vært mange tiår med sammenhengende forskning på jord og planter under ulikt klima.

Foto: Ragnar Våga Pedersen / R.V. Pedersen, NIBIO

Saken er omstridt og i sommer gikk Alvhild Hedstein av som direktør i NIBIO fordi hun mener det hverken er faglig eller økonomisk forsvarlig å legge ned forskningsstasjonen på Kvithamar.

Både hun og bondelaget i Sør-Trøndelag har bedt landbruksministeren om å snu og å beholde både forsøksfeltene på Kvithamar og et nytt senter i Steinkjer.

Bioforsk Midt-Norge

Regjeringa har bestemt at det skal bygges opp et nytt forskningssenter for landbruket. Kvithamar forskningsstasjon i Stjørdal skal legges ned innen utgangen av 2018.

Foto: Morten Günther / Bioforsk

Møte med landbruksministeren

Onsdag klokka 12 har landbruksminister Jon Georg Dale sagt ja til å møte Forskerforbundet og Naturviterne som reagerer på beslutningen om å legge ned Kvithamar.

– Dette har blitt en politisk sak. Vi avventer og forholder oss til det vedtaket som er gjort om at Kvithamar skal legges ned og at det skal bygges opp i Steinkjer, sier administrerende direktør i NIBIO, Nils Vagstad.

– Hva synes du om at Forskningsforbundet og Naturviterne har bedt om et møte med landbruksministeren onsdag?

– Dette vil jeg mene minst mulig om. Vårt utgangspunkt er at vi skal tenke framover for å ivareta behovet landbruket har for neste generasjon i Trøndelagsregionen.

Økonomien er ikke på plass

Arne Bardalen

Forskningsdirektør Arne Bardalen skal lede arbeidet med å få til et nytt forskningssenter i Steinkjer.

Foto: Lars Sandved Dalen / NIBIO bildearkiv

Mandag var det styremøte i NIBIO om den nye satsinga i Steinkjer. Foreløpig har regjeringa ikke satt av penger, og ledelsen i NIBIO tror ikke at økonomisk støtte er på plass når statsbudsjettet for 2017 legges fram i oktober.

– Vi har ikke spesielle forventninger til at det kommer midler nå. Hvis vi skal be staten om penger må man ha konkrete planer og kostnadsberegninger. Den planen har vi ikke ennå, sier forskningsdirektør i NIBIO, Arne Bardalen.

– Er dere lovet penger fra landbruksministeren?

– Jeg har ikke sett noen skriftlig lovnad.

– Hvor problematisk er det at de økonomiske rammene ikke er på plass?

– Det hadde vært bekvemt å ha en viss sum, men først må vi ha gode gjennomarbeidede planer. Så kan vi gå til finansieringskildene.

Færre ansatte enn på Kvithamar

Bardalen sier det vil bli noen færre ansatte i Steinkjer enn på Kvithamar som har over 20 ansatte.

– Vi ser ikke for oss at det blir riktig så mange. Vi har syv ansatte i NIBIO i Steinkjer i dag. Så det blir å bygge på det vi har og se på hva som skal bli innholdet i det nye, sier Bardalen.

– NIBIO må forholde seg til den økonomiske situasjonen vi er i. For et nystartet institutt er dette krevende. Når vi gjør endringer må vi gjøre det ytterste for å beholde kompetanse og inntekter og vi må samtidig være ytterst forsiktig med å pådra oss kostnader som ikke har ekstraordinær finansiering, sier Bardalen.

Kvithamar

Forsøksfelt på Kvithamar i Stjørdal. Her fra tresking av korn i høst.

Foto: Eivind Aabakken