NRK Meny
Normal

Skal bli enklere å utnytte utmarka

Grunneiere og andre som har ideer til næringsutvikling i skog og mark skal i mindre grad bli stoppet av tungrodd byråkrati.

Saltdal

Norge har store utmarksressurser som regjeringen ønsker at det skal bli enklere å få utnytte. Dette bildet er fra Saltdal i Nordland.

Foto: Håkon Jacobsen / NRK

Judith Kortgård

Judith Kortgård er fagdirektør i kommunal- og regionaldepartementet.

Myndighetene vil gjøre det enklere for grunneiere som har tanker om seterdrift eller annen type reiseliv, lage stier eller ta ut tømmer.

– Lettere å orientere seg

– Trøndelag har store utmarksområder, og det er nå foreslått at kommunene skal ha ansvar og myndighet for forvaltninga av utmarka, sier Judith Kortgård. Hun er fagdirektør i kommunal- og regionaldepartementet.

– Det skal bli lettere for folk å orientere seg om regelverket. Hvor skal de henvende seg hvis de vil utvikle seterdrift? Hvordan er det med uttak av tømmer, og hva med reiselivsvirksomhet? Både brukere og grunneiere skal få en lettere hverdag når de vil utvikle utmarka, sier Kortgård.

Tirsdag orienterte hun om arbeidet som er gjort med forenkling av utmarksforvaltninga, og som nå er ute på høring. I Steinkjer snakket hun med nordtrønderske ordførere og rådmenn, som var samlet til nyttårskonferanse hos fylkesmannen.

Kommunal døråpner

Og det er nettopp kommunene som vil få mer ansvar og myndighet hvis forslaget blir til virkelighet.

– Kommunene skal være en døråpner for all kontakt fra søkere som har interesse og ønske om å få til noe i utmarka. En konsekvens vil trolig bli at flere kommer seg ut i naturen, mener Judith Kortgård.

95 prosent av alt areal i Norge er definert som utmark. Landet har derfor store ressurser å ta av.

– Her er det et stort potensial for verdiskaping i mange distriktskommuner. Både når det gjelder friluftsliv og næringsutvikling, sier Kortgård.

Frykter mer turisme

Eva Nordfjell, daglig leder av Rørosrein.

Eva Nordfjell er daglig leder i selskapet Rørosreinen.

Foto: Jon Arne Hoff Johansen / NRK

Men ikke alle jubler for forslaget til forenkling av dagens regler for utmarka i Norge. Eva Nordfjell er daglig leder i Rørosreinen AS, og hun har delte meninger om dette.

– Jeg er opptatt av at bruken av utmarka ikke skal ramme oss som er fullstendig avhengig av noenlunde uberørt natur. Det er jo her vi har livsgrunnlaget vårt. Reiseliv er ikke alltid like forenlig med reindrift. Jo større ferdsel og flere folk ute i naturen, jo større utfordring for reinen som trenger ro når den beiter, sier Nordfjell.

Nå håper hun å få være med på å legge føringer for hvordan dette skal forvaltes i framtida.

– Med en større bruk av utmarka, må vi som brukere komme på banen og styre turismen. Jeg ser for eksempel med gru på at det åpnes for mer kjøring med snøskuter. Det ønsker vi ikke i våre reindriftsområder, slår Eva Nordfjell fast.

Forslaget er nå ute på høring, og det er tre departementer som har samarbeidet om rapporten om forenkling av utmarksforvaltninga i Norge.