Sjøfiskerne saksøker staten

Yrkesfiskerne mener DN tar feil når de sier at villaksstammen i Trøndelag er truet.

Kilenotfiske etter laks

Illustrasjonsbilde

Foto: Kjartan Trana / NRK

Også til neste år vil Direktoratet for naturforvaltning korte inn fiskesesongen. Det får sjøfiskerne til å rase, og Noregs Grunneigar- og sjølaksefiskarlag truer med å gå til sak mot staten.

- Når vi legger fram dokumentasjon på at dette er for hard regulering, og de ikke vil være med på å diskutere det på vårt nivå, så velger vi å gå til søksmål mot staten på nyåret.

- Mer en politisk sak

Det sier leder i Norges Grunneigar- og sjølaksefiskarlag, Arne Jørrestol.
I år ble nemlig fisketiden for laks i sjø redusert med mellom to og fire uker.

Nå har Direktoratet for Naturforvaltning bestemt at det også skal gjelde neste år, siden det er for lite gytelaks i mange norske vassdrag.

LES OGSÅ:

Vil fortsatt ha redusert sjølaksefiske

- Ødelegger lokalsamfunnet

Men, det er ikke Jørrestol enig i.

- Nei, vi synes det er tragisk at de velger å fortsette med reguleringa fordi vi mener at det ikke er grunnlag for en så stram innstramming.

- Det ser mer ut som at det er en politisk sak, enn at de er ute etter effekter av reguleringa.

- Vi ser allerede resultater

Men Direktoratet for naturforvaltning mener det er all grunn til å fortsette med reguleringene også neste år.

- Grunnen er at vi mener det er for lite fisk i mange norske vassdrag. Det gjelder flere nasjonale laksevassdrag i Sør- Trøndelag, og i Nord- Trøndelag er det for mye rømt oppdrettsfisk i Namsenvassdraget, sier seniorrådgiver Stig Johansson.

At sjøfiskerne nå vil gå til søksmål mot dem bekymrer ham ikke, fordi han mener de har mange på sin side, blant annet flere naturvernorganisasjoner.

- At de er uenige med oss må vi bare konstatere.

- Jeg håper vi kan fortsette det gode samarbeidet vi har hatt med Norges Grunneigar- og sjølaksefiskarlag i mange år, på tross av disse reguleringene. Jeg ser for meg at dette er reguleringer som vil gjelde i en relativt kort periode, fordi vi har håp om at vi får opp gytebestandene.

Og de har allerede sett resultater av reguleringene som ble satt i gang i år.

- Vi har sett at det har blitt mer gytefisk i vassdragene. Foreløpig evaluering av sesongen 2008 viser det, og at det er en følge av reguleringene vi innførte.