Sjøfiskerne saksøker staten

Yrkesfiskerne mener DN tar feil når de sier at villaksstammen i Trøndelag er truet.

Kilenotfiske etter laks

Illustrasjonsbilde

Foto: Kjartan Trana / NRK

Også til neste år vil Direktoratet for naturforvaltning korte inn fiskesesongen. Det får sjøfiskerne til å rase, og Noregs Grunneigar- og sjølaksefiskarlag truer med å gå til sak mot staten.

- Når vi legger fram dokumentasjon på at dette er for hard regulering, og de ikke vil være med på å diskutere det på vårt nivå, så velger vi å gå til søksmål mot staten på nyåret.

- Mer en politisk sak

Det sier leder i Norges Grunneigar- og sjølaksefiskarlag, Arne Jørrestol.
I år ble nemlig fisketiden for laks i sjø redusert med mellom to og fire uker.

Nå har Direktoratet for Naturforvaltning bestemt at det også skal gjelde neste år, siden det er for lite gytelaks i mange norske vassdrag.

LES OGSÅ:

Vil fortsatt ha redusert sjølaksefiske

- Ødelegger lokalsamfunnet

Men, det er ikke Jørrestol enig i.

- Nei, vi synes det er tragisk at de velger å fortsette med reguleringa fordi vi mener at det ikke er grunnlag for en så stram innstramming.

- Det ser mer ut som at det er en politisk sak, enn at de er ute etter effekter av reguleringa.

- Vi ser allerede resultater

Men Direktoratet for naturforvaltning mener det er all grunn til å fortsette med reguleringene også neste år.

- Grunnen er at vi mener det er for lite fisk i mange norske vassdrag. Det gjelder flere nasjonale laksevassdrag i Sør- Trøndelag, og i Nord- Trøndelag er det for mye rømt oppdrettsfisk i Namsenvassdraget, sier seniorrådgiver Stig Johansson.

At sjøfiskerne nå vil gå til søksmål mot dem bekymrer ham ikke, fordi han mener de har mange på sin side, blant annet flere naturvernorganisasjoner.

- At de er uenige med oss må vi bare konstatere.

- Jeg håper vi kan fortsette det gode samarbeidet vi har hatt med Norges Grunneigar- og sjølaksefiskarlag i mange år, på tross av disse reguleringene. Jeg ser for meg at dette er reguleringer som vil gjelde i en relativt kort periode, fordi vi har håp om at vi får opp gytebestandene.

Og de har allerede sett resultater av reguleringene som ble satt i gang i år.

- Vi har sett at det har blitt mer gytefisk i vassdragene. Foreløpig evaluering av sesongen 2008 viser det, og at det er en følge av reguleringene vi innførte.

Siste fra Trøndelag

Midtnytt tirsdag med Elisabeth Strand Mølster

Midtnytt tirsdag med Elisabeth Strand Mølster