NRK Meny
Normal

– Sjekker mat for å finne smittekilde

Seks barn er i høst smittet av den alvorlige typen E.coli-bakterie. Folkehelseinstituttet tar nå prøver av mat som alle barna har spist i et forsøk på å finne smittekilden.

Illustrasjonsfoto

Her tas det E.coli-prøve av barn, som har fått nyresvikt.

Foto: Lise Åserud / Scanpix

Fire barn i Trondheim, ett barn i Midt-Gauldal og ett barn i Hedmark har i august og september blitt syke og har fått påvist E.coli-smitte.

Alle er smittet av den samme alvorlige typen E.coli. Dette er den såkalte EHEC-infeksjonen som kalles 0157.

Det siste påviste tilfellet av denne typen bakterie, er et barn i Midtre Gauldal, som har ligget på sykehus siden 2. september.

Kontrollerer mat

Folkehelseinstituttet og Mattilsynet er i ferd med å kartlegge hvilken mat de seks barna har spist.

I tillegg tas det også prøver av ulike typer mat, som kan være en smittekilde.

– Vi tar dette på alvor. Alle som smittes av den alvorlige varianten E.coli blir fulgt opp for å finne en smittekilde, sier seniorrådgiver ved Folkehelseinstituttet, Line Vold.

Hun forteller at de kartlegger hva barna har spist og gjort for å finne en fellesnevner.

– Det tas også prøver av mat som vi vet kan være et risikoprodukt. Dette arbeidet skjer i samarbeid med kommuneleger og Mattilsynet, sier Vold.

Ingen flere smittet

I 2006 var det et større utbrudd av E.coli i Norge. Den gangen klarte man å finne ut hvorfor 16 barn ble syke. Ett av barna døde. Den gangen viste prøver at smittekilden til E.coli-utbruddet var morrpølse.

– Det kan være et møysommelig og vanskelig arbeid å finne en smittekilde, sier Vold.

Folkehelseinstituttet har ingen indikasjon på at flere barn har blitt alvorlig syke etter E.coli-smitte i høst.

– Det ser ikke ut som at det tar av, men vi følger nøye med, sier Vold.

Fredag er det kjent at et nytt barn i Klæbu er smittet av E.coli. Dette er en annen type bakterie enn det som er tilfelle med de seks barna fra Trøndelag og Hedmark.

– Det ser ut som at dette er en mild form for smitte, sier kommuneoverlege Harald Torske til NRK.

Et barn i Levanger er utskrevet fra sykehus, etter å ha vært smittet av E.coli i høst. Heller ikke dette er samme type E.coli som de fem barna i Sør-Trøndelag og det ene barnet i Hedmark har fått.

Mikrobiologisk avdeling i Norsk Matanalyse i Oslo under jakten på den farlige E.Coli -bakterien.

Mikrobiologisk avdeling i Norsk Matanalyse under jakten på den farlige E.coli-bakterien i 2006. Smittekilden ble til slutt funnet i morrpølse.

Foto: Sigurdsøn, Bjørn / SCANPIX