Hopp til innhold

Bekymret for hvordan selvdrapsfaren håndteres i norske fengsler

Flere klare mangler i Kriminalomsorgens oppfølging av innsatte med selvdrapsfare, mener Sivilombudet.

Truls og Michael står bak gjerdet på Verdal fengsel i Trøndelag.

FRIVILLIGE: Truls og Michael er frivillige i Røde Kors samtidig som de soner i Verdal fengsel. De er tilgjengelige for medinnsatte som trenger noen å prate med.

Foto: Eivind Aabakken / NRK

– Som oftest når jeg tar med personer på kontoret for å snakke, er det gjerne om ting andre ikke skal høre, sier Truls.

Han og Michael soner hver sin dom i Verdal fengsel samtidig som de er frivillige i Røde Kors.

På kort tid har de hatt flere besøk av medinnsatte som trenger noen å snakke med.

– Det går mye på det å lytte til det de sier, vise forståelse og være et medmenneske, sier Michael.

Siden 2018 har 25 personer tatt sitt eget liv i norske fengsler. 287 personer har forsøkt å ta livet sitt.

Det viser en ny rapport fra Sivilombudet. Den avdekker tydelige svakheter i kriminalomsorgens arbeid med kartlegging og forebygging av selvdrap og selvdrapsforsøk i norske fengsler.

Truls står foran døren til Røde Kors sitt kontor i Verdal fengsel. Han har på seg en svart T-skjorte med Røde kors-logo. Døren er hvit og har et stort rødt kors på seg

Truls snakker med medinnsatte i Verdal fengsel om hvordan de har det. Mange innsatte i norske fengsler sliter med tanker om å ta sitt eget liv.

Foto: Eivind Aabakken / NRK

– Vår undersøkelse viser klare mangler når det gjelder kartlegging og oppfølging av innsatte med selvmordsrisiko. Vi er svært bekymret for dette, sier sivilombud Hanne Harlem i en pressemelding.

Flere innsatte som tok sitt eget liv manglet en tiltaksplan til tross for at risikoen for selvdrap var kjent. Andre var ikke kartlagt for selvmordsrisiko, kommer det fram i rapporten.

Harlem sier myndighetene også mangler en god oversikt over antall selvdrapsforsøk i fengslene.

– Det haster med å få på plass en felles forståelse av slike alvorlige hendelser og hvordan de skal innrapporteres og inngå i det forebyggende arbeidet i hele kriminalomsorgen.

Michael har lyst hår og hvit jakke. Han ser rett inn i kamera og har et smil om munnen.

Michael sier at å lytte er en viktig faktor i samtalene. Han sier flere opplever det som lettende å få dele tankene sine.

Foto: Eivind Aabakken / NRK

Selvdrap kommer oftere opp i samtaler

I tillegg til samtaletjenesten inne i fengslene har Røde Kors også en besøkstjeneste, kalt visitortjenesten.

Hver uke besøker 550 av deres frivillige fengsler over hele landet.

30 prosent av disse har opplevd at innsatte sliter med tanker om selvdrap. 10 prosent forteller at innsatte skal ha prøvd å ta sitt eget liv i løpet av soningen.

Les også: Guro mista broren i selvmord: – Vi trodde han var trygg i fengselet

Frank og Guro
Frank og Guro

Noen av de frivillige har besøkt fengsler over flere tiår. De merker en økning i samtaler som omhandler selvdrap.

– Mange av dem har vært med på en utvikling i fengslene over 30 og 40 år, så våre frivillige har også erfaring med at den tematikken kommer oftere opp nå enn det den gjorde for bare ti år tilbake, sier Carola Bercher Ruud.

Hun er fagansvarlig for visitortjenesten i Røde Kors og er bekymret over utviklingen.

– Det sier noe om utfordringene de innsatte sitter med i fengselet, og kanskje også mangelen på tiltakene som kan iverksettes i fengslene for å redusere den selvmordsfaren som de sitter med, sier hun.

Carola Becher Ruud, fagansvarlig for visitortjenesten i Røde Kors

Carola Becher Ruud er fagansvarlig for visitortjenesten i Røde Kors. Hun er bekymret for at flere innsatte trenger å snakke om tanker rundt å ta sitt eget liv.

Foto: Privat

Redd innsatte vil «straffes»

Sivilombudet synes det er bekymringsverdig at isolasjon trekkes fram som et forebyggende tiltak i Kriminalomsorgens retningslinjer.

– Forskning viser at isolasjon og opphold på enecelle heller bidrar til å øke risikoen for selvmord, sier Harlem.

– Det er urovekkende å se at fengslenes forebyggingstiltak ofte er avgrenset til å avverge akutt fare. Vi fant få eksempler på mer langsiktige forebyggingstiltak som for eksempel økt kontakt med familie og nettverk, forteller hun.

Les også: Juleverkstad i fengsel enda med ny straff for innsett

Politiets kopi av "julekortet" til fengselsdirektøren
Politiets kopi av "julekortet" til fengselsdirektøren

Ruud i Røde Kors sier at frivillige ved flere tilfeller har varslet kriminalomsorgen om konkrete selvdrapsplaner.

– Utfordringen er at mange av de frivillige vegrer seg for å varsle om disse tingene, fordi det kan innebære en form for straff for de innsatte. Fordi tiltakene som iverksetter etter slike varsler, er mer isolasjon og at innsatte må inn på sikkerhetscelle i fengselet, forteller hun.

Atle Syvertsen er seniorrådgiver i Kriminalomsorgsdirektoratet. Han sier frivillige ikke må nøle med å ta kontakt dersom de mener det er fare for selvdrap.

– Hvis de av en eller annen grunn ikke ønsker å involvere fengselsledelsen, så kan de varsle til helseavdelingen i fengselet, slik også fengselet gjør hvis de mener det er selvmordsfare hos innsatte, sier han.

Christine Wauger Børstad står foran Verdal fengsel.

Christine Wauger Børstad jobber i Verdal fengsel.

Foto: Eivind Aabakken / NRK

– Fint å ha frivillige

Christine Wauger Børstad jobber som tilbakeføringskoordinator i Verdal fengsel. Hun synes det er bra at noen innsatte vil jobbe som frivillige.

– Det vi ikke får med oss, er det som skjer etter vi låser om kvelden, etter 23.15. Og det er da det er fint å ha de frivillige, som er våre miljøarbeidere etter stengetid, sier hun.

– Hvis vi skulle gjort noe annerledes så måtte det jo være at flere innsatte fikk den rollen som frivillige, som vi har her. Sånn at de kan jobbe tettere med oss hvis det er noen som sier at de skal ta livet sitt.

Les også: Drap og valdtok stedottera: Forvaringsdømt kan bli lauslaten på prøve

Tiltalte i retten under spørsmål om prøveløslatelse fra forvaring
Tiltalte i retten under spørsmål om prøveløslatelse fra forvaring