Hopp til innhold

Derfor gikk alarmen klokka 12 i dag

Sivilforsvaret gjennomfører øvelsen «Viktig melding – søk informasjon»

Tyfon, varslingsanlegget til byer

VIKTIG MELDING: Klokka 12 kommer det høy lyd fra tyfonene. Dette er et signal for at en viktig melding til hele landet.

Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

– Sivilforsvaret tester tyfonene for å sjekke om de virker, slik at de kan reparere eventuelle feil i anleggene, forteller Hilde Bøhn.

Hun er seksjonssjef i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

To ganger i året tester Sivilforsvaret sine varslingsanlegg i byer og tettsteder.

– Samtidig får vi en teknisk status på samtlige 1240 varslingsanlegg og infrastrukturen i nødnettet som styrer aktiveringen.

Hilde Bøhn i DSB

VIKTIG ØVELSE: Hilde Bøhn sier øvelsen er viktig for å se at alle tyfonene virker og at folk er oppmerksomme på hva som skjer.

Foto: Anita Andersen / DSB

Varsler om akutt fare

Signalet sendes i tre serier med ett minutts opphold mellom seriene.

Når du hører signalet, betyr det at du skal søke informasjon på radio, TV, aviser, myndighetenes nettsider og sosiale medier.

– Varslingsanleggene skal brukes for å varsle befolkningen ved akutt fare og da er det fint at mange i befolkningen har en mening om dette.

Hun mener også det er viktig at folk stadig får en påminnelse om hva som skjer når tyfonen lager lyd.

– Eldre personer har nok ofte litt mer kunnskap om varslingsprøven og hvorfor man har dem, enn den yngre delen av befolkningen, sier Bøhn.

Behov for øving

I fredstid kan varslingsanleggene blant annet brukes ved industriulykker med utslipp av giftige eller farlige stoffer. I krig kan anleggene brukes ved fare for flyangrep.

Bøhn mener også det er viktig å øve hvis noe alvorlig oppstår. Litt over halvparten av befolkningen vil høre lyden i dag, siden tyfonene står i byer og tettsteder.

– Sivilforsvarsdistriktene og politidistriktene har også behov for å øve på å aktivere alarmen, sier Bøhn.

Sivilforsvarets flyalarm

KLAR FOR TEST: Denne tyfonen står ved Østbanehallen i Oslo. Klokka 12 i dag gir den fra seg en høy lyd.

Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB