Siste håp for Hanin

En ny behandling i Utlendingsnemda er siste håp for irakiske Hanin. Hun hevder hun blir drept hvis hun returneres til Irak.

Karin Kvebæk, Hanin fra Irak og Awfa Al-Shamkway

Både Karin Kvebæk, Hanin selv og Awfa Al-Shamkway håper Utlendingsnemda tar opp igjen saken og gjør om utvisningsvedtaket.

Foto: Kjartan Trana / NRK

Om to dager skal irakiske Hanin returneres til Irak, men nå gjøres det et siste forsøk på å få myndighetene til å omgjøre vedtaket.

Karin Kvebæk, som jobber frivillig for Røde kors i Namsos, har klart å samle inn nok penger til advokat, og nå setter de sin lit til en omgjøringsbegjæring til Utlendingsnemda. Det innebærer at de ber nemda vurdere saken på nytt.

Dårlig behandlet

25 år gamle Hanin ble gift i Irak, med en 22 år eldre mann som bor i Norge. Hun har fortalt at da hun kom hit, ble hun så dårlig behandlet av ektemannen at hun rømte til et krisesenter.

Senere ble hun flyttet fra Sør-Norge til Namsos, og mannen ble ilagt besøksforbud.

Ektemannen hevder de fortsatt elsker hverandre, at de har gjort en feil, men at det kan rettes opp.

Vanskelig sak

Lederen i Utlendingsnemda har valgt å tro på ektemannen og ikke på Hanin. Men nemda har ikke tatt Hanin til Oslo for å høre hennes versjon

Trygve Tveter

Advokat Trygve Tveter er kobla på saken bare dager før Hanin blir utvist.

Foto: Trygve Tveter / NRK

– Dette er en ganske kompleks sak, og hovedtema i saken er troverdighet.

Det sier advokat Trygve Tveter som nå har tatt saken til Hanin.

–Utlendingsnemda har lagt til grunn at de ikke tror på Hanin, men jeg mener det er godt mulig at Hanin snakker sant, sier han.

Advokaten mener at den beste måten å avgjøre troverdighetsspørsmålet på, er å gi omgjøringsbegjæringen en muntlig behandling i Utlendingsnemda.

– Å avgjøre en slik sak uten muntlig behandling, er etter min mening sterkt kritikkverdig.

Lettet

Karin Kvebæk

Karin Kvebæk, frivillig i Namsos Røde kors, har samlet inn penger til advokat for Hanin

Foto: Kjartan Trana / NRK

Karin Kvebæk, som har engasjert seg sterkt i denne saken er glad hun har klart å samle inn nok penger til å gi Hanin en advokat.

– Jeg føler en veldig lettelse nå når Hanins stemme endelig blir hørt, sier Kvebæk.