Hopp til innhold

– Dette blir viktig for verdens matproduksjon

Sintef i Trondheim har lyktes med oppdrett av levende fôr til nye arter oppdrettsfisk. Nå etablerer de en fabrikk som skal levere yngelen på verdensmarkedet. Og de forventer milliardomsetning.

Gunvor Øie

Forskningssjef ved Sintef fiskeri og havbruk, Gunvor Øie, holder opp et glass med hoppekreps. De skal bli mat til tunfiskyngel og annen marin oppdrettsfisk.

Foto: Lars Erik Skjærseth / NRK

Levende sikringskost dyrket i Trondheim har fått blant annet hummer- og tunfiskyngel til å overleve i oppdrettskar.

– Dette er veldig viktig for den framtidige matproduksjonen i verden, og det er ei gullgruve, sier forskningssjef i marin ressursteknologi ved Sintef fiskeri og havbruk, Gunvor Øie.

Forskningsorganisasjonen er akkurat nå verdensledende i kunsten å lage fôr til fiskearter man hittil ikke har kunnet drevet oppdrett av.

LES: Dette kan være fremtiden for sultne laksemager

– Blir akkurat som i naturen

Planteplankton Sintef

Sintef tror det nye fôret vil være aktuelt også for akvarieindustrien

Foto: Lars Erik Skjærseth / NRK
Gunvor Øie

– Når hoppekrepsene kommer ut av egget er de bare 90 mikrometer store, sier forskningssjef Gunvor Øie.

Foto: Lars Erik Skjærseth / NRK

Glasset som forskningssjef Øie holder opp ser ut til å inneholde bare vann, men det gjør det altså ikke.

– Oppi her er det millioner av små hoppekreps, som er den beste maten fiskelarver kan få, forklarer hun.

Det er dette fôret småfisk i sjøen spiser når de har brukt opp plommesekken sin. Sintef har begynt å dyrke hoppekrepsene på land, for å få et fôr som gir en mye bedre vekst og overlevelse hos ulike fiskearter.

Det tradisjonelle fôret er noe som kalles hjuldyr samt saltkrepsen Artemia. Men disse har ikke den samme næringsverdien som hoppekrepsen, som også gir mindre feilutvikling og bedre stresstoleranse hos fisken.

– Alt blir bedre. Det blir akkurat slik det er i naturen, sier Øie.

LES: Palmeolje i fiskefôr

Forventer milliardinntekter

Mange andre forskere har jobbet lenge med dette, uten å få til en industriell produksjon. Denne uka startet Sintef opp selskapet C-Feed, som vil levere yngel-fôret både i form av egg og ferdig klekkede krepsdyr. De ser for seg et årlig globalt marked på nesten to milliarder kroner i løpet av ti år.

– Ute i verden er det et stort fokus på oppdrett av marine fiskearter. I fjor lyktes vi med å få til startfôring på tunfisk, noe som tidligere har vært svært vanskelig, sier Øie.

Hun sier de er veldig glade over å kunne være med på å få til oppdrett av den rødlistede og kostbare tunfisken. Hun forteller at de også har prøvd å fôre opp arten grouper, en høyt betalt matfisk i Østen som ingen hittil har fått til oppdrett av.

I neste omgang ønsker selskapet å forsøke seg også på blekksprut.

– Grunnen til at vi har lyktes så godt med å få til en prosessindustri her ved Sintef, er at vi har teknologer og biologer som jobber sammen, sier den stolte forskningssjefen.

LES: Sintef skal forske på 22. juli

Planteplankton Sintef

På Sintef i Trondheim står store tanker med planteplankton, som er maten til hoppekrepsene.

Foto: Lars Erik Skjærseth / NRK