Hopp til innhold

Banebrytende klimaprosjekt i Europa ledes fra Norge

Fortum skal bli først i Norge med rensing av CO₂ ved forbrenning av søppel. Nå blir de sentrale i en omfattende europeisk studie ledet av Sintef i Trondheim.

Fortum Oslo Varmes anlegg på Klemetsrud i Oslo.

MÅ FÅ NED UTSLIPPENE: Søppelforbrenningsanlegget til Fortum Varme på Klemetsrud i Oslo står foran store investeringer i renseteknologi, og mener EU-studien de nå er en del av blir viktig for å nå klimamålene.

Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

CO₂ i atmosfæren
415.8 ppm
1,5-gradersmålet
+1.02 °C
Les mer  om klima

Mengden CO₂ har økt dramatisk i atmosfæren, og kravene til reduserte klimautslipp skjerpes.

EU har satt ambisiøse mål: Klimautslippene i Europa skal halveres innen 2030, og vi skal være klimanøytrale i 2050.

Dette er bakgrunnen for at EU nå har satt i gang den største studien noensinne innen fangst, transport og lagring av CO₂.

Norge er vel så ambisiøse i sine mål. Det betyr at en rekke norske industribedrifter må gjøre noe for å kutte i sine utslipp fremover.

– Vi vet at det kommer strengere krav til utslipp. For industri som ikke har noen andre løsninger enn å fange CO₂ og lagre den, blir dette et viktig prosjekt, sier Jannicke Gerner Bjerkås.

Hun er direktør for karbonfangst ved Fortum Varme Oslo. Fortum er en av 18 aktører fra åtte europeiske land som er med i prosjektet.

Hvis Fortum lykkes, vil de alene redusere sine klimautslipp med 400.000 tonn CO₂ i året.

Jannicke Bjerkås

OPTIMIST: Jannicke Gerner Bjerkås er CCS-direktør ved Fortum Varme Oslo. De har fått løfte om statlig støtte, og går alt som de ønsker, er de i gang med bygging på nyåret.

Foto: Patrick da Silva Saether / NRK

– Dette er et viktig prosjekt både for Oslo kommune og Fortum. Skal vi nå klimamålsettingene for byen er vi avhengige av å få til et karbonfangstanlegg knyttet til forbrenningen av avfall.

Bjerkås forteller at det er viktig å få opp volumet på fangstanlegg, slik at de finner de beste løsningene.

Fra Norge deltar også Equinor, og testing vil skje ved teknologisenteret på Mongstad.

CO2 eller karbondioksid er en del av kretsløpet på jorda, og viktig for både planter og oss mennesker. Den fanger opp varme og gjør temperaturen på jorda levelig.

FORKLARER: CO2 eller karbondioksid er en del av kretsløpet på jorda, og viktig for både planter og oss mennesker. Den fanger opp varme og gjør temperaturen på jorda levelig.

EU-studie for 180 millioner

Sintef Energi i Trondheim leder arbeidet som skal pågå frem til våren 2025.

180 millioner kroner er satt av til innovasjonsprosjektet, som har fått navnet Accsess.

EU bidrar alene med 150 millioner.

Dette er det største forskningsprosjektet EU har innen fangst, transport og lagring av CO₂.

Studien er spesielt rettet mot anlegg knyttet til avfallshåndtering, sement- og papirproduksjon og bioraffinerier.

– Vi skal forsøke å gi svar på hvordan de ulike industriene kan integrere karbonfangst i sine virksomheter på en energieffektiv måte, sier seniorforsker Kristin Jordal til NRK.

Kristin Jordal, seniorforsker i Sintef Energi

TRAVELT: – Vi skal demonstrere karbonfangst både hos Fortum, Stora Enso papir- og massefabrikk i Sverige og ved en av HeidelbergCement sine sementfabrikker i Polen, sier Kristin Jordal i Sintef Energi.

Foto: Grete Thobroe / NRK

Haster å finne en løsning

Europa er avhengig av at industrier med store utslipp investerer i renseteknologi.

Flere år med testing skal nå gjennomføres, og resultater vil etter hvert bli gjort tilgjengelig på en egen webside.

Søppelhåndtering, Fortum Varme Oslo

FORBRENNING: Forbrenning av avfall gir store utslipp globalt. Investerer bedriftene i renseteknologi kan utslippene reduseres kraftig.

Foto: Morten Brakestad / lysbordet.no

– De som er med får førstehåndskunnskap, men målet er at resultatene kan nyttiggjøres av andre industriaktører, sier Jordal.

All renseteknologi koster penger, og målet for forskerne er også å finne ut hvordan dette kan gjøres så billig og effektivt som mulig for bedriftene.

– Vi har det kjempetravelt. Det tar tid fra man starter å utvikle et slikt prosjekt til man bygger anleggene og setter det i drift. Vi må bare brette opp ermene og begynne å jobbe, sier Jordal.

Pilotanlegg for CO2-fangst, Fortum Varme Oslo

PILOTEN: Pilotanlegget for rensing av CO₂ som er brukt ved Fortums anlegg på Klemetsrud i Oslo blir sentral i den store klimastudien som nå er satt i gang i EU.

Foto: Fortum Varme Oslo

Håper på mer støtte

Fortum Varme Oslo ønsker å bli det første søppelforbrenningsanlegget med full skala rensing i Norge.

De har allerede gjort tester ved et lite pilotanlegg, og det er dette anlegget som nå skal bygges om og brukes i den store internasjonale studien som Fortum også er en del av.

De har fått løfte om statlig støtte, og går alt som de ønsker, er de i gang med bygging på nyåret.

– Nå er vi på oppløpssida, og vi håper og har god tro på at vi skal få finansiering fra innovasjonsfondet i EU, sier Bjerkås i Fortum Varme Oslo.

Kommer finansieringen på plass er Fortum klar til å starte bygging tidlig i 2022.

Det blir spennende, og et viktig klimaskritt for Oslo by.