Hopp til innhold

Sinne - det siste tabu?

Er det lov å være sint? Eller er det blitt et tabu? Det er uansett et følelse som kan gjøre skade, både ved å holdes inne og ved å ikke reguleres i det hele tatt.

Sinne

– Sinne er et naturlig følelsesuttrykk, et signal til andre om at de har gått for langt, sier forskningssykepleier Merete Berg Nesset.

Merete Berg Nesset er forskningssykepleier ved Brøset kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri. Hun mener vi må akseptere at folk reagerer med sinne når de blir utsatt for ubehag.

– Det er ikke noe unaturlig ved det. Men det handler om måten sinnet blir uttrykt på. Det er jo grenser for hva som skal tåles i det offentlige, sier hun.

– Mindre akseptert for kvinner å bli sint

Nesset tror mange forbinder sinne med skam og tap av selvkontroll. Dermed oppfatter de både eget og andres sinne som noe negativt.

– Er det forskjell på menn og kvinner når de blir sint?

– Det kan virke som om det er mindre akseptert og mer skambelagt for kvinner å være sint.

Nesset tror det har sammenheng med kulturelle og historiske forestillinger om sammenhengen mellom kjønn og vold.

– Vi er ikke vant til å tenke at kvinner uttrykker sinne på samme måte som menn, sier hun.

Kan bli syk av å holde sinnet inne

Merete Nesset

Merete Berg Nesset tror mange forbinder sinne med skam.

Foto: Randi Lillealtern / NRK

Liv Signe Navarsete fikk stor oppmerksomhet da hun eksploderte i sinne overfor en misfornøyd velger i fjor vår.

– Var Navarsetes utbrudd legitimt?

– Man kan forstå at hun er frustrert og føler seg overkjørt. Slik sett er sinne et naturlig følelsesuttrykk, et signal til andre om at de har gått for langt. Hvorvidt det var riktig i denne situasjonen synes jeg er vanskelig å svare på, sier Nesset.

Nesset sier hun opplever at det er viktig for folk å ha kontroll på sinnet sitt, både i nære relasjoner og i det offentlige rom.

Men hun påpeker at hvis man holder sinnet inne kan det over tid føre til både muskelspenninger, nedstemthet og lavt selvbilde.

– Det er derfor viktig å lære å uttrykke sinnet sitt på en måte som ikke skader eller skremmer andre, helt fra vi er barn, sier hun.

Gjøres ansvarlig for eget sinne

Anne Meisingset

Psykiatrisk sykepleier Anne Meisingset hjelper andre å mestre sinne.

Foto: Randi Lillealtern / NRK

Anne Meisingset er psykiatrisk sykepleier og gruppeleder for sinnemestrinskursene på Brøset. Dit kommer de som har problemer med vold eller sinne i nære relasjoner.

– Sinne er en naturlig følelse. Men vi har et ansvar for å regulere sinnet vårt, slik at det ikke skremmer andre, sier hun

Kurset består av 30 timer gruppeterapi, og handler om bevissthet omkring, og ansvarliggjøring av, egen sinneatferd.

– Deltakerne opplever ofte at de går fra null til hundre på ett sekund. Men vi vet at det er mye som skjer i kroppen når man blir sint. Vi ser på den enkeltes kroppssymptomer, slik at de lærer seg å kjenne igjen at de er på vei til å bli sint.

– De lærer seg å ta en time-out, trekke seg unna situasjonen og tenke seg om, sier hun.

– Gjør det for sønnen min

Kim Henriksen

Kim Thomas Hendriksen synes det gir mye å delta på sinnemestringskurs.

Foto: Randi Lillealtern / NRK

Kim Thomas Henriksen fra Trondheim deltar på sinnemestringskurset. Han har en samboer og en liten sønn på snart to år.

– Jeg meldte meg på kurset på grunn av sønnen min. Jeg ville ikke videreføre sinnet mitt til ham, ville ikke vise at det er akseptabelt å bli sint for små, dagligdagse ting, sier han.

Sinnemestringskurset består av gruppeterapi, og Henriksen synes det gir stor effekt å dele erfaringer med andre i samme situasjon.

– Jeg har kjempepositive opplevelser av å gå på kurset, sier han.

Selv har han aldri vært utagerende sint offentlig, bare i hjemmet. Dette tror han skyldes at det er tabu og at man derfor vil skjule sinnet mest mulig.

Siste fra Trøndelag