Singsaker gård

Singsaker tilhørte Elgeseter gård og ble fradelt i 1796 til kjøpmann Hans Jessen Sommer. Hundre år senere ble det satt i gang utparsellering av området, og det ble bygget villaer i Nedre og Øvre Allé. Etter hvert fikk hele villastrøket navn etter gården, men den opprinnelige gården ligger fortsatt i Nedre Allé 16.

Singsaker gård
Foto: Per Kristian Johansen Hasselberg / NRK

Hør historien om Singsaker gård: