NRK Meny
Normal

Sikrer rasfarlig vei for seks millioner

Et 160 meter langt og fire meter høyt gjerde skal sikre veien mellom Ila og Flakk mot steinsprang.

- Arbeidet med rassikring i St. Olavsspranget på veien mellom Ila og Flakk pågår nå. Planen er å bli ferdig i midten av november, sier ingeniørgeolog, Ine Gressetvold i Statens vegvesen.

Fjellrens og fanggjerder

I første omgang skal det fjernes stein fra fjellsiden. Senere skal det altså settes opp nye fanggjerder. Et eldre gjerde på stedet skal også repareres. Arbeidet vil koste om lag seks millioner kroner.

Siden 1998 har det gått fire ras som har truffet veien på stedet. Det siste gikk nyttårsaften i 2008.

- Ikke fullgodt

- Veien vil være sikrere mot steinsprang enn den har vært tidligere. Men slike fanggjerder er ikke en fullgod sikring mot steinsprang, sier Ine Gressetvold til NRK.

I tillegg til rassikringen blir det utført en ingeniørgeologisk kartlegging der man vurderer mulighetene for å bygge en kort rassikringstunnel på stedet.

- Vi har laget en rassikringsplan for regionen og der er strekningen St. Olavsspranget ganske høyt prioritert. Forslaget der er å bygge en tunnel uten at det er kommet lenger enn det, sier ingeniørgeolog, Ine Gressetvold i Statens vegvesen.