Hopp til innhold

Sier nei til vindkraftpark i Meråker - men ja til mer vannkraft i samme område

Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk har fått tillatelse av NVE til å bygge ut mer vannkraft i Meråker, i samme område NVE har sagt nei til vindkraft i.

Vannkraftverk i Meråker

NVE har fått tillatelse til utbygging av mer vannkraft i Skurdalsåa i Meråker, men ikke uten vilkår (Illustrasjonsbilde).

Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Skurdalsåa i Meråker renner ned fra den regulerte Skurdalssjøen i 700 meters høyde helt inn mot svenskegrensen. I rundt tre og en halv kilometer renner vannet vestover i landskapet, før det havner i et bekkeinntak og blir ført over i et annet vannmagasin, for å bli til elektrisk kraft.

– I stedet for at det renner fritt der i dag, ønsker vi å utnytte vannet til kraftproduksjon, sier energidirektør i Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE), Kenneth Brandsås.

NTE søkte allerede i 2012 om å utnytte fallet, og har nå fått konsesjon av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) til å bygge et småkraftverk som skal produsere strøm til i underkant av 1000 husstander.

Ja til utbygging, men nei til rørgate og vei

Kenneth Brandsås

Energidirektør i Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE), Kenneth Brandsås, sier kravene til utbyggingen vil redusere lønnsomheten i prosjektet.

Foto: Stein Roar Leite / NRK

For å få til utbyggingen søkte de om ei rørgate på 2,2 kilometer i terrenget, kraftstasjon i enden og anleggsvei inn til Skurdalssjøen. Et slik inngrep fikk Fylkesmannen i Nord-Trøndelag til å fraråde konsesjon, ikke minst fordi øvre del av Stjørdalvassdraget er mye utbygget fra før.

Det spesielle i saken er at Skurdalsåa ligger i kjerneområdet for energiselskapet EONs planlagte Kopperå vindkraftpark. Om det blir vindkraftpark skal avgjøres av Olje- og energidepartementet, da NVE har sagt nei til vindkraftparken to ganger.

Grunnen til at NVE har sagt nei er blant annet av hensyn til naturkvalitetene, friluftsliv og reindrift. NVE sa allikevel ja til vannkraftkonsesjon til NTE, men ikke uten vilkår.

– Slik som situasjonen er i dag skal vannveien legges i fjell, sier seksjonssjef i NVE, Øystein Grundt.

I tillegg fikk NTE også nei til å bygge vei helt inn til Skurdalssjøen. Det reduserer lønnsomheten i prosjektet, forteller Brandsås i NTE.

Øystein Lorentsen

Fylkesmannen ba NVE vente med avgjørelsen om vannkraftkonsesjon til vindparksaken var avgjort. Seniorrådgiver hos Fylkesmannen, Øystein Lorentsen, synes allikevel det er fornuftig å knytte vilkårene til vindkraftplanene.

Foto: Eivind Aabakken / NRK

– Vilkårene gjør at vi nå må sette oss ned og se i hvor stor grad det vil fordyre prosjektet, sier han.

Kravene gjelder ikke hvis det blir vindkraft

NVE kobler også utbyggingstillatelsen til vindkraftplanene. Dersom det skulle bli gitt klarsignal av Olje- og energidepartementet til å bygge vindkraftpark, vil ikke de nevnte vilkårene gjelde.

– Vi har sagt at da kan den øvre delen også legges på vanlig måte, for da blir det en del inngrep uansett, sier Grundt i NVE.

Fylkesmannen ba NVE vente med avgjørelsen om vannkraftkonsesjon til vindparksaken var avgjort, men seniorrådgiver hos Fylkesmannen, Øystein Lorentsen, synes allikevel det er fornuftig å knytte vilkårene til vindkraftplanene.

– Hvis det blir vindkraftverk, vil det være et gigantisk prosjekt sammenlignet med småkraftubygginga. Da vil hele fjellområdet bli en stor industripark, og da er det heller ingen grunn til å kreve noen tunnel for småkraftverket som vil være en liten parentes i en sånn sammenheng, sier Lorentsen.