Sier nei til torskeoppdrett

Et enstemmig formannskap i Verdal sier nei til planene om torskeoppdrett i Trondheimsfjorden.

Torsk
Foto: Eskil Mehren / NRK

- Jeg har engasjert meg i denne saken for å verne næringsinteressene i Verdal, spesielt i Verdalsvassdraget. Dette er uten tvil en viktig sak for kommunen, sier ordfører i Verdal Bjørn Iversen (Ap).

Formannskapets vedtak var i tråd med råmannens innstilling.

Video nsps_upload_2009_1_15_18_20_36_2508.jpg
Denne videoen er dessverre ikke tilgjengelig. Kontakt oss dersom du har spørsmål.

Omstridt oppdrett i laksefjord

Fiskeridirektoratet har gitt selskapet Tordenskjold Cod Farm tillatelse til å starte med torskeoppdrett to steder i Trondheimsfjorden. Begge ligger i Levanger kommune.

Trondheimsfjorden er en nasjonal laksefjord, og de fleste som har klaget, har brukt dette som begrunnelse for at selskapet ikke skal få lov til å etablere seg.

- I mine seks år har jeg aldri opplevd at så mange har klaget, sier saksbehandler Ståle Hansen ved Fiskeridirektoratets regionkontor til Fiskeribladet Fiskaren.

Fra før er det to tillatelser for torskeoppdrett i Trondheimsfjorden. En i Levanger og en i Rissa.

Kan få politiske følger

I desember sa nabokommunen Levanger ja til oppdrett av torsk innenfor kommunens sjøareal.

Verdal og Levanger samarbeider gjennom Innherred samkommune, og flere av formannskapsmedlemmene i Verdal uttrykte at det ulike synet på torskeoppdrett kan skape samarbeidsproblemer.

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.