Hopp til innhold

Sier nei til Norske Skogs redningsplan

Majoriteten av Norske Skogs usikrede kreditorer vil si nei til styrets forslag til restrukturering av industriselskapet, sier en kilde til Finansavisen.

Norske Skog

Usikrede kreditorer sier nei til styrets forslag.

Foto: TARIQ ALISUBH / NRK

Styreleder Christen Sveaas i Norske Skogindustrier ASA opplyste i en børsmelding tirsdag at 65 prosent av de sikrede kreditorene støtter planen. For at forslaget skal gå gjennom, kreves imidlertid ja-stemmer fra 75 prosent av både de sikrede og de
usikrede kreditorene.

– Men selv om en stor nok andel av de sikrede kreditorene skulle si ja, vil de usikrede si nei, opplyser en kilde blant de usikrede kreditorene til Finansavisen.

Til tross for meldingen tirsdag, vet selskapet eller burde vite at forslaget vil bli avvist av kreditorer med majoriteten av den samlede usikrede gjelden og at forslaget derfor ikke vil
gå gjennom, skriver kilden i en epost til avisen.

Forsøk på å stjele selskapet

Restruktureringsplanen innebærer at dagens aksjonærer mister nesten alle sine verdier, og at to tredeler av dagens gjeld på 9 milliarder kroner blir omgjort til aksjer. De sikrede
kreditorene får 94 prosent av aksjene, de usikrede långiverne får 4 prosent, mens aksjonærene vil få 2 prosent av aksjene.

I tillegg planlegges en emisjon for de usikrede kreditorene og eksisterende aksjonærene på rundt 400 millioner kroner. Emisjonen vil ved en fulltegning vanne ut de pantsikrede
obligasjonseiernes eierandel til 77 prosent. De usikrede vil ende opp med 12 prosent og de eksisterende aksjonærene 10,4 prosent.

– De usikrede kreditorene har i god tro over en viss tid forsøkt å forhandle med selskapet og de sikrede kreditorene for en transaksjon som vi gi substansielt mer verdi til de dårligere stilte interessentene. Så langt har forhandlingene båret lite frukter, til tross for kontinuerlig innsats lagt ned av de usikrede obligasjonseierne, skriver kilden videre.

De usikre kreditorene uttrykker nå frustrasjon over det de karakteriserer som ledelsens og pantehavernes forsøk på å stjele selskapet gjennom verdidestruktive prosesser, fastslår kilden.

Christian Sveaas, Norske Skog presenterer ny redningsplan

Styreformann Christen Sveaas under presentasjonen av ny redningsplan for Norske Skog mandag forrige uke

Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Sikrede kreditorer overtar

Svarfristen på restruktureringsplanen er fredag klokken 17. Eierne av Norske Skog-obligasjoner må gi skriftlig, bindende samtykke.

Alternativet til restruktureringen er at Norske Skogindustrier ASA begjæres konkurs. Dermed vil de sikrede eierne overta datterselskapet Norske Skog AS, som eier og driver
papirfabrikkene. Aksjonærene og de usikrede kreditorene vil stå igjen med null.

– Verdien av Norske Skog-konsernet ligger i driftsenhetene, som omfatter sju lønnsomme papirfabrikker, og disse virksomhetene vil fortsette som normalt uansett utfallet av
rekapitaliseringsforslaget. De sikrede kreditorene er store, profesjonelle investorer med kapital og kompetanse til å drive Norske Skog videre sammen med ansatte i virksomheten, sier konsernsjef Lars P.S. Sperre i børsmeldingen.

Siste fra Trøndelag