Hopp til innhold

Sier ja til omstridt gruvedrift i reinbeiteområde

Saken har skapt massiv debatt i den lille bygda. Nå sier kommunen ja til gruvedrift, hvis de kommer til enighet med Sametinget og reineiere.

Joma gruver

JA: Kommunen sier ja til gruvedrift igjen i kommunen. Men dette skaper debatt.

Foto: Arne Hanssen

Det handler om ny aktivitet i ei gammel kobbergruve i Joma i Røyrvik kommune.

Gruva ligger i et viktig beiteområde for rein, og har derfor møtt skepsis fra både reineiere og Sametinget.

Samtidig vil gruvedriften skaffe kommunen sårt tiltrengte arbeidsplasser. I dag bor det kun omtrent 400 personer i Røyrvik.

Les også Mener kobbergruve kan redde bygda – reineiere takker nei

Reineiere Røyrvik

Fikk ja

Derfor sa kommunestyret tirsdag kveld ja til gruvedriften.

Den skal kun drives under bakken, ikke dagbrudd. Det har allerede politikerne sagt nei til.

Det svenske gruveselskapet, Blue Lake Minerals, vil investere 750 millioner kroner, og drive gruva i Joma i 15–20 år.

Dette var akkurat det vi trengte. Nå kan vi gå videre med alt arbeidet som gjenstår.

Det sier kommunikasjonsansvarlig i Joma Gruver, Bjarne Håkon Hanssen.

kommunestyremøte om gruvedrift i Røyrvik.

Mange hadde møtt opp for å få med seg utfallet av møtet.

Foto: Arne Hanssen

Må samarbeide med reineierne

Kommunestyret vedtok reguleringsplanen, samtidig som de påla gruveselskapet å lage en regional kumulativ konsekvensutredning for reindrift.

Det vil si at de to partene, reinbeitedistriktet og gruveselskapet sammen skal se på hvilke inngrep som vil påvirke reindriften i det området gruvedriften skal ligge.

Den utredningen skal vi samarbeide om, og den må være ferdig før vi kan få igangsettelsestillatelse.

Det sier Hanssen.

Det er ikke noe krav om at vi må være enig, men den må være ferdig og avsluttet før kommunestyret kan si at nå kan dere starte gruven.

Vi er veldig glade for å ha fått enstemmig ja, det gjør at veien videre blir mye enklere.

Bjarne Håkon Hanssen

Tidligere statsråd Bjarne Håkon Hanssen er talsperson for det svenske gruveselskapet.

Foto: Snorre Tønset

Må finne gode løsninger

Politikerne ble også enige om å sende vedtaket til Sametinget med forespørsel om å trekke innsigelsen mot gruveplanene etter de vedtatte endringene. Hvis ikke Sametinget trekker innsigelsen sin, venter mekling hos Statsforvalteren, skriver Namdalsavisa.

– Det er en kompleks og vanskelig sak, så jeg skjønner at folk er kritiske til gruvedriften, sier ordfører Hans Oskar Devik (Sp).

Likevel mener han det er viktig at det ble et ja, for kommunens framtid. Det mener også gruppeleder for Ap i kommunen, Bertil Jønsson.

– Nå får vi satt fokus på næringsutvikling i kommunen. Vi er en av de minste kommunene i hele landet, så vi trenger de arbeidsplassene vi kan få. Også har vi fått en god ordning på at reindrift og gruveselskap skal sette seg ned å bli enig om hvordan de skal løse den floken som har vært.

Joma gruver

Det er dette området som skal brukes.

Foto: Arne Hanssen

Skuffet

Maahke Joma er leder for Tjåehkere reinbeitedistrikt, og hadde håpet på et annet utfall.

– Det er skuffende. Vi hadde håpet at de ivaretok reindriften mer enn de gjorde.

Nå er han spent på en videre dialogen, men er tydelig på at dette vil få konsekvenser for reindriften.

– Det blir økt aktivitet der, og en tredjedel av kalvingslandene våre ligger i området.

Maahke Joma

Maahke Joma er leder for Tjåehkere reinbeitedistrikt

Foto: Privat

Les også Nå møter Fosen-samene Riksmekleren for første gang: – Ingenting skal være uprøvd

Fosen mekling, Ruland

– Bekymret

Sametingsrådet er fortsatt ikke overbevist om at dette blir en god løsning for samiske interesser.

Sametingsrådet er bekymret for konsekvensene som gruvedriften vil gi for reindrifta i området. Vi vet at det gir konsekvenser for naturgrunnlaget for reindrift og alt det innebærer, som videreutvikling, bevaring av sørsamisk språk, kultur og tradisjoner.

Det sier sametingsråd for Norske Samers Riksforbund, Maja Kristine Jåma.

Joma Gruver lover mellom 100 og 115 arbeidsplasser, i tillegg til at de lover store oppgaver til lokalt næringsliv. Er ikke det veldig verdifullt for den lille kommunen med omtrent 400 innbyggere?

Det er klart at en liten kommune ønsker flere arbeidsplasser, men vi må også minne om at Saepmie også er en del av lokalsamfunnet og at reindriftssamene er en stor andel av befolkningen i Røyrvik kommune. De skal også ha muligheter til å videreutvikle sin næring, og reindriftsnæringen er en stor aktør i dette området og en bærekraftig matprodusent.

Maja Kristine Jåma

Maja Kristine Jåma.