Setter ut mårhund i Namsskogan

En radiomerka mårhund er satt ut i Namsskogan mandag ettermiddag.

Mårhund
Foto: NRK

Målet er at den skal ta seg fram til flere mårhunder i området. Mårhunden har fått navnet Judas, og ble funnet og fanget i Gutvik i Leka sist vinter.

Observert i Namsskogan

- Mårhunden skal avdekke om det er flere mårhunder i Norge. Håpet er at den skal søke kontakt med artsfrender vi tror kan være i området, sier regionansvarlig for rovvilt i Statens Naturoppsyn i Nord-Trøndelag, Tore Solstad.

Observasjoner av det som kan være mårhund i Trones i Namsskogan 13. juni, gjør at mårhunden settes ut i dette området mandag ettermiddag.

Mårhund gjør skade

- Vi har ingen sikker påvisning av mårhund i Nord-Trøndelag til nå, sier Solstad til NRK.

Mårhunden er en fremmed art som har spredd seg vestover fra Russland. Den ble satt ut her før krigen.

- Den danner svært tette bestander, og kan gjøre stor skade i det opprinnelige dyre-og fuglelivet, sier Solstad.

Ble sluppet løs i Gutvik

Mårhunden Judas ble radiomerket og sterilisert etter at den først ble funnet i Gutvik. I januar ble den sluppet løs. Målet var at den skulle finne fram til andre mårhunder. Det har den ikke gjort. Derfor er den flyttet og satt ut i Namsskogan mandag.

Slapp løs mårhunden

Mårhunden ble først satt ut i Gutvik.

Foto: Liv Govasli