NRK Meny
Normal

Dette er politiets nye middel mot grisekjøring

Politiet vil uvettig kjøring med fritidsbåt til livs, og skjerper kontrollene til sjøs. I dag ble en ny båt, som skal brukes i Trondheimsfjorden, sjøsatt.

Politiet vil uvettig kjøring med fritidsbåt til livs, og skjerper kontrollene til sjøs. I dag ble en ny båt som skal brukes i Trondheimsfjorden sjøsatt.

Politiet skal bli mer synlig til sjøs, og i dag prøvekjørte de en ny politibåt i Levanger. Bare i dette området i Trondheimsfjorden er det flere tusen fritidsbåter.

Vil uvettig kjøring til livs

– Kontrollen til sjøs kan alltid bli bedre, og med ny båt kommer vi oss lettere ut for å utføre flere og mer sporadiske kontroller, sier politiførstebetjent i Levanger, Per Henrik Bykvist.

Politiet er fornøyde med mye av kjøringa til sjøs, men de ser også en del uvettig kjøring.

– Slik kjøring er svært uønska, og det er derfor vi ønsker økt fokus på dette, sier Bykvist.

I fjor ble sju båtførere stoppa etter promillekjøring i Nord-Trøndelag. Alle fikk ei bot på 10.000 kroner, noen fikk også betinga fengsel.

Til hjelp under båtbrann

For å styrke beresskapen til sjøs skal båten også brukes av brannvesenet.

Det har vært mange tilfeller av båtbranner i Trondheimsfjorden, som brannvesenet ikke har kommet seg ut til. Nå skal også det bli bedre.

– Flere ganger har vi stått hjelpeløse på brygga uten mulighet for å komme oss ut. Så vi har jobba lenge for å få på plass en slik båt, sier brannkonstabel ved Levanger brannstasjon, Lorents Gåsvær.