Ser flere ruspåvirkede ungdommer nå enn tidligere

Kjøp og salg av narkotiske stoffer foregår åpent, og unge helt ned i 13-årsalderen er observert ruspåvirket, melder Uteseksjonen i Trondheim kommune.

Camilla Wright

Uteseksjonen i Trondheim kommune synes det er bra at politiet er med synlige i sentrum, og håper dette kan være med på å skremme ungdom bort fra rusmiljøene, sier Fagleder Camilla Wright.

Foto: Nareas Sae-Khow / NRK

– Vi har sett en økning av blandingsmisbruket. De røyker, tar tabletter eller drikker alkohol og i tillegg tar noe sentralstimulerende, forteller Camilla Wright som er fagleder i Uteseksjonen i Trondheim kommune.

Trondheim Torg

Politiet vil ikke ha åpenlyst kjøp og salg av narkotika i Trondheim sentrum og har derfor den siste tiden forsøk å skape uro i rusmiljøet.

Foto: Nareas Sae-Khow / NRK

Uteseksjonen i Trondheim kommune jobber med oppsøkende virksomhet mot ungdom i Trondheim sentrum.

– Vi ser en utvikling som er negativ. Flere ungdommer trekker inn til sentrum. Det er mer synlig kjøp og salg, og vi møter flere ungdommer som er påvirket. Dette er noe vi har sett øke de siste to årene, sier Wright.

– En liten opprydning

Den siste tiden har politiet i Trondheim hatt en offensiv mot det åpne rusmiljøet i Trondheim sentrum.

Seksjonsleder for vakt- og beredskapsseksjonen ved Sentrum politistasjon, Torkjel Rendal

– Dette er ikke en stor aksjon, men en liten opprydning, sier seksjonsleder for vakt- og beredskapsseksjonen ved Sentrum politistasjon, Torkjel Rendal

Foto: Morten Andersen / NRK

– Vi må tenke på barn og unge som er inne i sentrum av Trondheim hver dag, og som kan tiltrekkes av dette miljøet. Vi vil ikke ha det så synlig, og det håper jeg byens befolkning har forståelse for, sier Torkjel Rendal, seksjonsleder for vakt- og beredskapsseksjonen ved Sentrum politistasjon.

– Dette er ikke en stor aksjon, men en liten opprydning, sier han.

Uteseksjonens årsrapport for 2015 viser en økning i rusrelaterte samtaler med ungdommer, både når det gjelder alkohol og narkotika. En slik utvikling har de også sett i Bergen, Stavanger og Oslo.

Håper ungdommene ser alvoret

– Vi er veldig glade for at politiet sier at det er åpne rusmiljø i Trondheim, for det har vært en diskusjon tidligere, sier Wright.

Hun er også fornøyd med at politiet har vært mer synlige i Trondheim sentrum den siste tiden.

– Vi er i utgangspunktet glade for at det skapes litt uro og at politiet er synlige. Det er noe med at de yngste ungdommene synes at det blir litt skummelt og ser at dette er ganske alvorlig. Kanskje sier de da at «dette var ikke så spennende likevel», sier hun.

Overdoseteamet i Trondheim er sterkt kritiske til politiets nye offensiv mot rusavhengige, som de mener er både trakasserende og ineffektiv.

En liten gruppe ungdommer

Undersøkelser fra Folkehelseinstituttet viser at norske ungdommer, totalt sett, drikker mindre alkohol og bruker mindre cannabis enn tidligere.

Uteseksjonen i Trondheim

– Dette handler om en ganske liten gruppe som vi har hovedfokus på. Dette er ikke den allmenne ungdomsbefolkningen, det er viktig å påpeke, sier Wright.

Hun mener likevel at konsekvensene for dem som faller utenfor er større nå enn det det var for noen år siden.

– De som er i risikogruppen er i enda større risiko nå enn tidligere. Forskjellen på ungdommene blir større. De som faller utenfor faller enda mer utenfor, mener Wright.

Sivilpoliti bortviser en rusavhengig fra Trondheim sentrum

En sivil politispaner bortviser en av byens rusavhengige fra Trondheim sentrum.

Foto: Morten Andersen / NRK