NRK Meny
Normal

Rock City inngikk forlik med medarbeider

Rock City inngikk for tre år siden forlik med en av sine medarbeidere, som skal ha utnyttet offentlige penger til egen vinning. NRK har vært i kontakt med vedkommende, som avviser å ha inngått noe forlik og for øvrig ikke vil kommentere forholdene rundt Rock City.

Rock City Namsos

Rock City har, til tross for et flott opplevelsessenter, store økonomiske problemer.

Foto: Eivind Aabakken / NRK

Erik Stene

Erik Stene er styreleder i Rock City.

Foto: Knut Reitan / NRK Trøndelag

Rock City

Rock City Namsos sliter økonomisk.

Foto: NRK

NRK er kjent med at styret nå gransker om det kan være en ukultur i og rundt organisasjonen.

Styreleder Erik Stene bekrefter at man nå går helt ned på fakturanivå for å se hvor pengene har blitt av.

– Vi går så detaljert til verks som vi trenger for å få sikre, gode svar og oversikt over hele kompleksiteten, sier han.

Frykter større ukultur

Private uttak av varer og tjenester ble betalt med offentlige midler.

Det førte for noen år siden til et forlik med en av de ansatte i Rock City, men NRK er kjent med at styret frykter at det kan være mer.

Flere kilder bekrefter at noen ansatte og deres forbindelser har fakturert Rock City rikelig.

– Dette er et selskap som har holdt på noen år. Vi som nytt styre har fått høre mange ulike rykter og påstander. Det er litt av grunnen til at vi nå har satt i gang denne gjennomgangen, for å finne ut om det fins uregelmessigheter eller forhold som er kritikkverdige – eller går lenger enn det, sier Erik Stene.

– Alt skal være redelig og skikkelig

Det er Pricewaterhouse Coopers, et av verdens største revisjonsselskap, som er henta inn for å granske Rock Citys økonomi.

Et av de juridiske spørsmålene er om man som ansatt kan fakturere Rock City fra eget privat foretak – uten at det har blitt godkjent av styret.

– Det vil jeg ikke ta stilling til, for det har jeg ikke nok kunnskap om ennå, sier Erik Stene.

– Det er klart at dette er tema og forhold som det er viktig at vi har full oversikt over. Vi er svært opptatt av at alt vi skal gjøre, er redelig og skikkelig. Og hvis det ikke er det, så skal vi sørge for at det blir det, sier styrelederen i Rock City.