NRK Meny
Normal

Ser du denne må du melde i fra

Ser du en ulv eller et annet rovdyr kan du nå legge inn observasjonen i en ny database.

Ulv! Ulv!

Ser du en ulv eller et annet rovdyr kan du selv melde inn til rovdyrbasen.

For i dag lanseres nettsiden rovdata.no hvor du kan få alle mulige opplysninger om rovdyr, og hvor du kan legge inn dine egne observasjoner.

* Ber Kongen om hjelp

* Skjøt bjørn på Røros

* Omgjør fellingstillatelse

NINA står bak

Det er Norsk institutt for naturforskning i Trondheim som står bak, og rovdata.no skal levere overvåkingsdata og bestandstall for ulv, jerv, bjørn, gaupe og kongeørn i Norge til både publikum, media og forvaltning.

– Vi er uavhengige av politikere og forvaltning, og oppgaven er å få fram fakta, sier leder for rovdata.no, Morten Kjørstad.

Rovdata har ansvaret for formidling, drift og utvikling av Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt. – Vi er etablert for å styrke arbeidet med å registrere og overvåke de fire store rovdyrene, samt kongeørn i Norge, sier Kjørstad til NRK.

Legg inn observasjoner

Det spesielle med nettstedet er at vanlige folk kan registrere seg og legge inn sine egne observasjoner av rovdyr i en database.

– Vi krever ikke annet enn at du registrerer deg. Men disse observasjonene av rovdyr kan være viktig for både forskere og folk i forvaltning når det gjelder å skaffe seg en best mulig oversikt over rovdyrsituasjonen i Norge, sier Kjørstad.

Bedre kunnskap

Morten Kjørstad håper nettstedet og rovdyrbasen blir brukt aktivt av folk. – På den måten kan kunnskapen om rovdyra våre nå ut til enda flere enn før, sier Kjørstad.

Åpningen blir i dag markert med et arrangement på Rockheim i Trondheim fra klokka 12.00.

Video fra Trøndelag

Midtnytt
Jens Kvernmo får fisk i forteltet sitt. Se serien på NRK1 tirsdager klokken 20.25