NRK Meny
Normal

Dette er statsbudsjettet for Trøndelag

Her er sentrale punkter i forslaget til statsbudsjett for Trøndelag i 2013.

NTNU på Gløshaugen

NTNU på Gløshaugen i Trondheim.

Foto: Gorm Kallestad / Scanpix

Regjeringen foreslår å bevilge 35 millioner kroner til 380 nye studieplasser ved NTNU. I alt foreslås en bevilgning på 3,7 milliarder kroner til universitetet, ifølge regjeringens nettsider.

I tillegg foreslås det rundt 25,8 millioner kroner til Artsdatabanken og 3,3 millioner kroner til BIBSYS, som administreres ved NTNU.

Det foreslås også 12,5 millioner kroner til Kavli Institute for Systems Neuroscience ved NTNU.

Regjeringen foreslår å bruke 17,6 millioner kroner på 200 nye studieplasser ved Høgskolen i Sør-Trøndelag.

Penger til E6 i Oppdal

40 millioner kroner er foreslått til E6 i Oppdal sentrum. Veien skal legges utenfor Oppdal sentrum, og det skal bygges tre rundkjøringer som knytter sentrumstrafikken og riksveg 70 til E6.

Det foreslås 217 millioner kroner til E39 Harangen - Høgkjølen.

Det er ført opp 155 millioner kroner til prosjektet E6 Sentervegen - Tonstad sør for Trondheim. Det forutsettes av 120 millioner kroner stille til disposisjon av bompengeselskapet.

Det er satt 805 millioner kroner er avsatt til E6 Nidelv bru – Grillstad E6 Nordre avlastningsveg i Trondheim. 305 millioner kroner av dette skal være bompenger.

Regjeringen foreslår å bevilge 83,8 millioner kroner til regional utvikling i Sør-Trøndelag.

Dette får kulturen

Trondheim symfoniorkester ligger inne med 73,5 millioner kroner, dette er en økning på 3,1 millioner fra 2012.

Regjeringen foreslår å bevilge 64,6 millioner kroner til Trøndelag Teater. Dette er en økning på en million kroner for å dekke kostnader til rehabilitering av Gamle Scene.

Regjeringen foreslår å bevilge 107,3 millioner kroner til Museene i Sør-Trøndelag. Dette er en økning på 4,4 millioner.

Samferdselspenger til Stjørdal

Regjeringen foreslår å sette av 50 millioner til jernbaneprosjektet Hell – Værnes med ny bru over Stjørdalselva samt Værnes holdeplass. Prosjektet omfatter dobbeltspor fra Hell stasjon til Værnes.

Beløpet skal brukes til planlegging og prosjektering. Ifølge Jernbaneverket kan det bli byggestart neste år.

Det er satt av 170 millioner kroner til E6 Værnes – Kvithamar. 65 millioner kroner av dette er forutsatt stilt til disposisjon av bompengeselskapet.

Budsjettet inneholder også penger til å sluttfinansiere utbyggingen av midtrekkverk på E6 ved Svemarka.

Det er satt av 90 millioner kroner til bygging av E6 Harran – Nes bru, anleggsarbeidet startet i fjor, og veien ventes å åpne i oktober 2013.

Nye studieplasser i N-T

Regjeringen foreslår å bruke 2,1 millioner kroner på 29 nye studieplasser ved Høgskolen i Nord-Trøndelag. I alt foreslås det 413,4 millioner kroner til høyskolen.

Falstadsenteret i Levanger er satt opp med 16,5 millioner kroner. Regjeringen foreslår å øke tilskuddet til Rock City i Namsos med to millioner kroner til 5,8 millioner.

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til Stiklestad Nasjonale Kultursenter med 900.000 kroner. Dermed blir tilskuddet for neste år 22,4 millioner kroner.

Regjeringen foreslår 107,7 millioner kroner til regional utvikling i Nord-Trøndelag.

Video fra Trøndelag

Se vår "timelapse" av juliværet i Trøndelag
I over 80 år har Hugos tivoli fra Levanger holdt på. I sommer har en 25-åring overtatt som leder i familiebedriften.