Sender inn anken for de sju søstrene i dag

I dag sender advokat Arild Humlen inn anken til familien med de sju søstrene som bodde i Namsos i ni år. Målet er å få saken opp i lagmannsretten før sommeren.

Familien Al Zanghari, med de sju søstrene, i flyktningleiren i Jordan

TVANGSUTSENDT: Familien Al Zanghari, med mor, far og sju døtre ble tvangsutsendt i juli i fjor etter å ha bodd ni år i Norge. Siden har de bodd i en palestinsk flyktningleir i Jordan.

Foto: Morten Andersen / NRK

– Jeg sender inn anken tirsdag. Saken kommer forhåpentligvis opp for Borgarting lagmannsrett før sommeren 2015, sier advokat Humlen til NRK.

Familien Al Zanghari med mor, far og sju døtre, ble tvangsutsendt i juli i fjor etter å ha bodd ni år i Norge. Siden har de bodd i en palestinsk flyktningleir i Jordan.

I november forsøkte familien å få omgjort utvisningsvedtaket, men tapte i Oslo tingrett.

Sammen med Neda-saken

Ifølge Humlen er anken svært omfattende. Om og eventuelt når saken kommer opp, får advokaten og familien svar på i februar.

Advokat Arild Humlen

OMFATTENDE: Ifølge advokat Arild Humlen er familiens anke svært omfattende. Om og eventuelt når saken kommer opp, får advokaten og familien svar på i februar.

Foto: NRK

Humlen forsøker nå å overbevise lagmannsretten om at familiens sak kan behandles sammen med ankesaken til familien til Neda Ibrahim, som også er utvist fra Norge. Advokaten representerer også denne familien.

– De to sakene har svært mange felles rettsspørsmål, som det kan være praktisk for domstolen å forene til en felles behandling. Deretter kan Nedas sak og søstrenes sak prosederes hver for seg, forklarer Humlen.

Samspillet mellom FNs barnekonvensjon og norsk utlendingslovverk er sentralt i begge sakene, ifølge Humlen.

Neda-saken er allerede anket inn for Borgarting lagmannsrett, som er statens verneting, og ligger «foran i køen».

– Blir Al Zangharis sak behandlet samtidig, får familien den opp raskere enn de ellers ville ha gjort, påpeker Humlen.

Dom i sakene kan komme før sommeren, tror han.

(Saken fortsetter under bildet)

Neda Ibrahim

TO SAKER SAMMEN: Advokat Humlen forsøker å overbevise lagmannsretten om at ankesaken til familien til de sju søstrene kan behandles sammen med ankesaken til familien til Neda Ibrahim (bildet). Humlen fører begge sakene.

Foto: Tine Poppe

Rask prosess

Støttegruppa for de sju søstrene er svært glad for at Humlen sender inn anken nå.

Liv Aalberg

OPP FØR SOMMEREN: – Vi ser at det kan være en sjanse for at saken kommer opp i lagmannsretten før sommeren, sier Liv Aalberg i Støttegruppa for de sju søstrene.

Foto: Espen Sandmo/NRK

– Vi var forespeilet at det kunne ta i hvert fall ett år, kanskje mer. Så da har han jobbet svært raskt, sier Liv Aalberg i støttegruppa til NRK.

Vinner ikke familien frem i lagmannsretten, kan familien anke saken til høyesterett.

– Dette er det altfor tidlig å ta stilling til. Men en behandling i høyesterett kan komme tre-fire måneder etter dommen i lagmannsretten, ifølge Humlen.

Humlen tror også at staten kommer til å anke saken videre hvis de taper, på grunn av de prinsipielt viktige sidene ved saken.

Andre hensyn

Norske utlendingsmyndigheter påpekte i utvisningsvedtaket at de mener familien Al Zanghari ikke oppfyller vilkårene for asyl.

Selv om hensynet til barns beste skal veie tungt, mener myndighetene at andre innvandringspolitiske hensyn veier tyngre i denne saken. De understreket at faren løy om sin identitet da han kom til Norge, og at familien hadde oppholdt seg lenge ulovlig i landet.

Verken den opprinnelige eller den nye avtalen om amnesti for asylbarn får i utgangspunktet direkte betydning for familien Al Zanghari. Bakgrunnen er at familien ble tvangsutsendt før avtalen mellom regjeringspartiene og Venstre og KrF kom på plass.