NRK Meny
Normal

Selv små bilringer er farlige

At det er farlig å være feit, vet vi, men nå viser en studie fra NTNU at hjertesvikt også truer oss som bare er overvektige, uansett kjønn.

Måler midjen

Overvektige har 35 prosent økt risiko for hjertesvikt sammenlignet med folk med normalvekt.

Foto: Karina Jørgensen / NRK

Det er forskningsmagasinet Gemini som skriver om en ny studie fra NTNU. Her har forskerne gått gjennom all tilgjengelig forskning om midjemål og hjertesvikt og fedme.

Forskerne tror problemet med hjertesvikt vil øke betydelig i årene som kommer.

Ikke bare de feite

Sammenhengen mellom fedme, altså folk som har en BMI på mer enn 30, er godt forsket på.

Den nye samlestudien viser at det er økt risiko også med en BMI mellom 25 og 30. Da snakker vi ikke om fedme, men overvekt.

Overvektige hadde 35 prosent økt risiko for hjertesvikt sammenlignet med normalvektige, og funnene våre indikerer at også overvekt bør vurderes som en klar risikofaktor for hjertesvikt, sier førsteforfatter og doktorgradsstipendiat Dagfinn Aune til Gemini.no.

Dagfinn Aune

– Overvekt og fedme øker også risikoen for hjertemuskelsykdommer, som er en etablert risikofaktor for hjertesvikt, sier doktorgradsstipendiat Dagfinn Aune.

Foto: NTNU

Aksellerende fare

Tall viser at risikoen for hjertesvikt øker med 41 prosent i gjennomsnitt når BMI-tallet vokser med fem enheter og at risikoen stiger fortere jo høyere BMI-tallet er.

Og forskerne fant ingen forskjeller mellom menn og kvinner i analysene som bygger på 23 studier med tilsammen 650.000 deltakere.

De fant at hver tiende centimeter i økt midjemål var koblet til 29 prosent høyere risiko for hjertesvikt. Disse analysene var basert på tolv studier med til sammen drøyt 360.000 deltakere.

Midjemål og magefett

Midjemålet kan være en indikator på muige farer. For eksempel hadde menn med midjemål på 105 centimeter nesten dobbelt så stor risiko for hjertesvikt enn menn med midjemål på 83 centimeter.

For kvinner var risikoen 80 prosent høyere ved et midjemål på 90 cm enn ved et midjemål på 70 cm.

Og det kan være nyttig å vite.

– Målinger av midjeomkretsen kan enkelt gjennomføres ved en vanlig legeundersøkelse og være et bidrag når man skal vurdere pasientens risiko for hjertesvikt, sier Aune.

Regner med at problemet øker

Tallenes tale er tydelig. Flere og flere mennesker i verden sliter med vekta og levealderen øker.

– Det kan bidra til at antall nye tilfeller med hjertesvikt vil øke betydelig i årene som kommer, advarer Aune.

Magefett har mange bivirkninger. Flere studier viser at personer med mye magefett har flere betennelsestoffer i blodet, og at dette virker inn på faren for hjertesvikt.

Overvekt og fedme øker også risikoen for hjertemuskelsykdommer, påpeker forskerne.