Bonde ønsker ekstrabolig på Forsvarets regning

Melkebonden Lars Hoøen på Ørland får støyen fra Norges nye kampfly tett på familiegården som går sju generasjoner og 200 år tilbake. Han vil likevel drive videre.

Lars Hoøen er bonde på Ørlandet

Lars Hoøen ønsker å bli boende på gården sin, til tross for at han bor like ved kampflybasen på Ørland.

Foto: Morten Andersen/NRK

Fredag kommer de første kampflyene av typen F-35 til Ørland i Trøndelag. Flyene støyer vesentlig mer enn dagens F-16, noe som betyr store utfordringer for flere gårdsbruk rundt kampflyplassen.

Mange innbyggere i kommunen har vært nødt til å ta den vanskelige avgjørelsen om de skal selge til staten eller fortsette driften innfor rød støysone.

– Planene framover er å bygge ut fjøset. Det skal bli plass til 65 nye kyr, og vi skal sette inn en melkerobot, sier Lars Hoøen.

(Saken fortsetter under bildet)

F-35 kampfly kommer til Ørland

De nye kampflyene kommer til Ørland torsdag 2. november.

Foto: NRK

Trives som bonde – vil ikke flytte

Han bor noen få hundre meter fra enden på rullebanen på Ørlandet sammen med sin familie. I 200 år har gården vært i familien.

– Det er klart at det er en del støy når de flyr rett over gårdsbruket, men det er mulig å takle det, sier bonden.

Familien velger å bli boende fordi de trives godt med yrkesvalget. Både dyrene og gården betyr mye, forklarer Hoøen.

– Vi har planlagt dette i mange år, så vi mener selv vi er godt rusta for framtida.

Ønsker en bolig nummer to

Men når støyen blir som verst, ønsker familien å ha tilgang på en avlastningsbolig i tillegg.

Lars Hoøen, bonde

Gården har vært i familien til Hoøen i 200 år.

Foto: Morten Andersen/NRK

– Da har vi en plass å rømme til når det er mye øvelsesflyging eller når støyen blir for kraftig. I tillegg ønsker vi god støyisolering.

Dette er ikke noe Forsvaret har sagt ja til ennå. De mener at familien ikke kan få både erstatning og en avlastningsbolig.

Olav Dobloug, Forsvarsbygg

Leder for Forsvarsbygg på Ørlandet, Olav Dobloug, sier det er en politisk sak om familier skal få en sekundærbolig eller ikke.

Foto: Morten Andersen/NRK

– Ifølge kommunaldepartementets beslutning så er ikke det et alternativ i dag. Enten kan de selge til oss ellers så kan de velge å bo der. En avlastningsbolig er en politisk sak, sier Olav Dobloug, leder for Forsvarsbygg på Ørlandet.

– Det er nå 30 gårdsbruk som er innafor rød sone. Ingen av disse har kommet i forhandlinger med Forsvarsbygg om en løsning angående boforholdene, sier Hans Kristian Norset, som er leder for Støygruppa Ørland.

Hoøen har tro på at gårdsdrifta vil bli bra også i årene framover, selv med de støyende kampflyene over hustaket.

I det nye fjøset har de hatt mye fokus på støydemping slik at bråket ikke vil gå utover dyrevelferden.

Kyr i fjøset til Lars Hoøen

Dyrevelferden er viktig for familien, og de har i to år vært med i et prosjekt for å best kunne beskytte dyrene fra flystøyen.

Foto: Morten Andersen/NRK