Seks sjåfører måtte punge ut

Seks førere fikk forenklet forelegg under en laserkontroll på E39 ved Harangstunnelen i Orkland søndag kveld. Høyeste hastighet var 102 km/t i 80-sona, melder Trøndelag politidistrikt.