Seks av ti kommuner forberedt på skoleskyting

Godt over halvparten av norske kommuner har lagt inn risikoen for skoleskyting i sine
beredskapsplaner.

øvelse skoleskyting

Politiet øver på hvordan de skal håndtere en skoleskyting på Hovin skole i Oslo i 2012. Nå lærer skoleledere og selv håndtere den første kritiske perioden.

Foto: Hans O. Torgersen / Aftenposten

Det kommer fram i den årlige kommuneundersøkelsen til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), som legges fram fredag.

Kommunene ble i år spurt om vurdering av skoleskyting som en uønsket hendelse inngår i kommunenes helhetlige risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS).

59 prosent av kommunene svarte ja, 37 prosent nei og 4 prosent var ikke sikre. Et flertall av kommunene har altså vurdert en slik alvorlig hendelse i helhetlig ROS, heter det i rapporten.

LES: – Norge må være forberedt på skoleskyting

Fire av fem kommuner har ikke øvd

Gjermund Hagesæter
Foto: Berit Roald / NTB scanpix

– Dette har vi vært forskånet for i Norge. Samtidig er det viktig at vi har tenkt gjennom og er best mulig forberedt hvis noe så grusomt skulle skje her til lands, sier statssekretær Gjermund Hagesæter (Frp) i Justis- og beredskapsdepartementet til NTB.

Kommunene ble også spurt om overordnet beredskapsplan er samordnet med beredskapsplaner for alvorlige hendelser i barnehager og skoler. Her svarte 39 prosent av kommunene ja, 45 prosent delvis, 10 prosent nei mens 5 prosent ikke var sikre.

Kommunene ble videre spurt om de har øvd på scenarioet skoleskyting, noe som er et krav fra DSB. Fire av fem kommuner har ikke øvd på hva de skal gjøre i tilfelle de rammes av skoleskyting.

– Den lave graden av øvelser med dette scenarioet kan forstås i lys av at skolenes plikt til å gjennomføre risikoanalyse og ha beredskap for skoleskyting først ble presisert i rundskriv sommeren 2015, skriver DSB.

– Skolene må kunne ha kontroll i en halvtime

Prosjektleder DSB, Ann Karin Midtgaard

– Kanskje har skolene øvd med politiet til stede, men da har det i grunn vært en politiøvelse, sier Ann Karin Midtgaard i DSB.

Foto: Kari Sørbø/NRK

Tidligere denne måneden var rundt 50 ledere fra videregående skoler samlet på et seminar om skoleskyting i Trondheim.

Tema for gruppearbeidet var forebygging, beredskap og hva man skal gjøre om en person begynner å skyte inne på en skole i Norge.

I Oslo og Akershus har nesten alle skoler beredskapsplaner for skoleskyting, men i Midt- og Nord-Norge gjelder dette kun 70 prosent. Men selv om man har en plan, så er det mange skoler som ikke øver, eller som øver helt feil, ifølge prosjektleder i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) Ann Karin Midtgaard.

– Det er faktisk slik at skolen må håndtere de første kritiske minuttene selv, og vi mener de bør øve så de har kontroll i en hel halvtime før politiet kan overta, sa hun til NRK.

Blandet bilde

I tillegg til skoleskyting, er naturkatastrofer som flom og ras, store ulykker og terror noe av det kommunene skal forberede seg på.

Når det gjelder undersøkelsen sett under ett, opprettholder den DSBs inntrykk av at kommunene ivaretar samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet på en god måte, og at arbeidet er i positiv utvikling.

Undersøkelsen viser at knapt halvparten av kommunene har en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse som oppfyller utvalgte krav.

Flom på sykehuset

– Det er ikke akseptabelt at bare fire av ti kommuner har en overordnet beredskapsplan som oppfyller utvalgte krav, sier Gjermund Hagesæter i justisdepartementet.

Foto: Tom Nicolai Kolstad / NRK

NRK Trøndelag akkurat nå