Se museet på havets bunn

Under vannoverflata i Trondheim havn fins ukjente skatter som forteller spennende historier. Har du for eksempel hørt om skipet «Perlen» som sank utenfor byen for over 300 år siden?

Utsikten over Trondheim havn og Munkholmen er et hverdagslig syn for trondhjemmere flest.

Det er sjelden man tenker på hva som befinner seg under vannoverflata.

– Kan oppdage stadig nye ting

Fredrik Skoglund

Fredrik Skoglund, marinarkeolog NTNU Vitenskapsmuseet.

– Det er massevis på bunnen. Mye har vi påvist, det er skipsvrak fra gamle dager, mer moderne skipsvrak , flyvrak og rester etter Dora, sier marinarkeolog Fredrik Skoglund hos NTNU Vitenskapsmuseet.

I tillegg fins det ukjente ting der nede i dypet.

– Vi har bare kartlagt deler av det. Teknologien gjør at man kan oppdage stadig nye ting, sier Skoglund.

Alt kom sjøveien inn til byen

Fra 1600-tallet var Trondheim en travel sjøfartsby, og havna lå langs bryggene i Nidelva.

Det siste kjøpmannshuset som står igjen langs Kjøpmannsgata stammer fra en kjøpmann som het Christian Andersen Lorck. Han kom til Trondheim på slutten av 1700-tallet. I bryggene på andre siden av Kjøpmannsgata lagra han handelsvarer.

– Kjøpmennene importerte fine viner fra Frankrike og Spania, sydfrukter, nøtter og krydder. Dette gikk delvis til salg, delvis til bruk i egen husholdning og når de skulle ha sine festligheter, forteller historiker Ida Bull.

– Alt dette ble transportert sjøveien, sier hun.

SE VIDEO:

Skjulte skatter i Trondheimsfjorden

Bare se, men ikke røre. Skattene voktes som kulturminner.

3000 krittpiper fra 1781

Og det hendte at det gikk galt.

For eksempel forliste skipet «Perlen» utenfor Trondheim i 1781. Det ble gravd ut på 1970-tallet.

Noe av det marinarkeologene fant, er stilt ut på Vitenskapsmuseet.

– Blant anna ble det funnet et lass med 3000 krittpiper som skulle inn til Trondheim for videresalg.

– Det unike er at når vi har et skipsfunn som vi vet årstallet på, så får vi kunnskap om mye mer. Da vet vi for eksempel at disse krittpipene var i bruk på akkurat den tida, fordi de kom rett fra fabrikken. Det hjelper oss videre å datere mye av det andre materialet vi finner i bygravinga, forteller Skoglund.

Et stort museum med stadig nye dører

«Perlen» ligger tilgjengelig for sportsdykkere, men man får bare se, ikke røre.


Fremdeles ligger mange ukjente skatter på bunnen av Trondheim havn. Ny teknologi gjør at marinarkeologene finner stadig mer.

– Det er på et vis et stort museum som vi åpner stadig nye dører til. Ny kunnskap åpner enda nyere dører, så vi kan gå dypere inn i materien, sier Fredrik Skoglund.