Se Midtnytt på 60 sekunder

Midtnytt 60 sekunder onsdag