Se Midtnytt 23.00

Kveldens nyheter fra Trøndelag ved programleder Grete Thobroe